WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Brandweer op Herhaling
Wijdemeren, do 10 april 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond gaf de veiligheidsregio een aanvullende presentatie over het voornemen om een oefencentrum op Crailo te vestigen. Een deel van de raad bleef kritisch.

Tijdens de commissie Bestuur en Middelen van gisteravond traden Dick van Baarle en Joop Huizng namens de veiligheidsregio op om de ambitie van de veiligheidsregio Gooi (VRG) om een eigen oefencentrum op te richten en dat commerciëel te exploiteren nader toe te lichten. Het was de tweede keer dat een dergelijke sessie plaats vond. Ook in november gaf de veiligheidsregio een presentatie over dit onderwerp, die, in ieder geval in Wijdemeren niet goed viel. Met name Martin Vuijk (VVD) en Dick van Enk (CDA) stelden zich toen uiterst kritisch op en schoten flinke gaten in de onderbouwing van de plannen.


V.l.n.r. Dick van Baarle en Joop Huizing.

De afgelopen tijd zijn er besprekingen geweest met Martin Vuijk (VVD), Dick van Enk (CDA) en Gert Zagt (ZZP) met de veiligheidsregio die hebben geleid tot verbetering van de onderbouwing van de plannen, met als gevolg dat Vuijk en Van Enk zich gisteravond nauwelijks lieten horen. Voor de VVD voerde Robby Israel het woord en voor het CDA deed Jan Willen Nienhuis dat.

Zeer bijzonder

De heren van de Veiligheidsregio vonden de eerdere reactie van de raad in Wijdemeren, met name van Vuijk en Van Enk "zeer bijzonder". De bijeenkomst verliep soepeler dan eerder, maar toch werd er af en toe wat gesteggeld en gestotterd. Zo werd door Gert Zagt (ZZP) om een risicoanalyse gevraagd over het hele plan. Het antwoord was dat die er wel was, maar toch eigenlijk ook niet, althans, hij moest nog gecompleteerd worden omdat nog niet alle risico's bekend waren. Zagt antwoordde dat hij nu juist als belangrijkste stuk een risicoanalyse van het kostbare plan (14 miljoen euro voor negen gemeenten) zou verwachten.

Vier BV's en een Raad van Toezicht

Bij de presentatie van de bestuurlijke en fiscale inrichting van het oefencentrum kwam o.a. onafhankelijk toezicht over het voetlicht. Zo wordt voorgesteld dat er vier BV's opgericht worden, 1 holding en drie dochters. Boven de directie van de BV komt een Raad van Toezicht (RvT) waarin één bestuurder en twee onafhankelijke buitenstaanders. Joost Boermans (D66) wilde dat alle toezichthouders onafhankelijk zouden zijn. Burgemeester Martijn Smit bleek wel een voorstander van één bestuurder in de RvT.
Jan Willem Nienhuis (CDA) stelde zich hard op toen hij verklaarde dat zijn complete fractie tegen het oprichten en runnen van BV's is door overheidsorganen. Ook vroeg hij waarom er gekozen is voor een Raad van Toezicht i.p.v. een Raad van Commissarissen, zoals iedere BV die kent. Waarom het CDA tegen een BV is werd niet duidelijk. Robby Israel (VVD) versimpelde de discussie. Hij stelde dat iedere rechtsvorm gekozen kon worden, zelfs een vereniging, als de bestuursstructuur maar goed in elkaar steekt. De heren van de Veiligheidsregio verklaarden dat een gerenommeerd accountantsbureau deze constructie geadviseerd had i.v.m. al dan niet BTW plichtigheid.


Jan Willem Nienhuis (CDA)
Tegen een BV...

Robby Israel (VVD)
Een vereniging kan ook...

VRU contract is cruciaal

Bij de risico's bleek het al dan niet afsluiten van een tienjarig contract door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) cruciaal te zijn voor het al dan niet laten doorgaan van de plannen. De vorige keer waren de heren er wat te optimistisch over geweest verklaarden zij zelf, maar ze hebben goede hoop dat na afstemming van de inkoop- (VRU) en aanbestedingsvoorwaarden (VRG) tot het afsluiten van een overeenkomst gekomen kan worden.

En toen...

Aan het eind van de discussie keek iedereen naar elkaar. Het doel van de discussie is het formuleren van een zienswijze door de raad van Wijdemeren over het voornemen van de Veiligheidsregio. Maar wie doet dat dan? Na enig schuiven op de stoelen en elkaar aankijken nam Joost Boermans het voortouw. Hij stelde voor ddat het college de zienswijze opstelt en dat de raad daar dan later over besluit. Burgemeester Smit was bereid om die zienswijze samen te stellen, maar liet vast weten de de bestuurder/raad van toezicht-persson er in zou komen te staan. "Dan kunt u hem er gemotiveerd met een motie eventueel weer uit slopen.."

Gemeenschappelijke regeling

Op de achtergrond klonk vaag de echo van de gemeenschappelijke regeling die de veiligheidsregio is en waarvan de burgemeesters van de negen gemeente het bestuur vormen. De gemeenteraad heeft er daarom niets over te zeggen. Om het nog wat koddiger te maken, burgemeester Smit gaat een zienswijze van de raad, voor de raad maken, die ongetwijfeld gezonden wordt aan het bestuur van de veiligheidsregio, waarna het secretariaat van de veiligheidsregio de zienswijze zal verspreiden onder de bestuurders, ofwel de burgemeesters. Zo is de cirkel weer rond, als de zienswijze op de deurmat van Rading 1 ploft.

Lees ook:

29012015 Brandweer-oefencentrum.
11022015 Verzet Brandweercentrum.
12022015 Irritatie Veiligheidsregio.
13022015 Arjo in Wonderland.
23022015 Nienhuis over de Brandweer.

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief