WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Brandweer-oefencentrum
Wijdemeren, do 29 januari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De raadsleden Dik van Enk (CDA) en Martin Vuyk (VVD) maken zich zorgen over de ontwikkeling van een oefencentrum dat de brandweer wil exploiteren op Crailo.

Dik van Enk en Martin Vuyk maakten een analyse van het plan om een grootschalig oefencentrum voor de brandweer in te richten op Crailo. Die analyse zullen zij tijdens de commissie Bestuur en Middelen van 5 februari presenteren.

Primaire taken

De analyse van de beide raadsleden is, in het kort, dat het zeer de vraag is of de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (de brandweer) wel een dergelijk ambitieus oefencentrum moet opzetten en exploiteren. Ook vinden zij dat het niet tot de primaire taken van de Veiligheidsregio behoort om een dergelijk oefencentrum te commerciëel te exploiteren.

Risicovol

Het financiële risico achten zij voor de negen deelnemende gemeenten hoog. Er wordt 14,5 miljoen euro geinvesteerd. De onderliggende risicoanalyse inzake de kosten en de inkomsten achten zij onder de maat. Wat hen ook niet lekker zit is dat het plan om daar een oefencentrum op te richten al bijna twee jaar oud schijnt te zijn, maar dat de raad van Wijdemeren er pas in de commissievergadering van 6 november vorig jaar voor het eerst van hoorde. Omdat het plan in een vergevord stadium blijkt te zijn vragen zij zich af of het niet te laat is voor de raad van Wijdemeren om er nog wat van te vinden, waardoor het "point of no return" al gepasseerd is. Het democratische gat gaapt.

Dure grond

De beide raadsleden geven vele argumenten die te denken geven. Waarom moet er een oefenterrein bij komen, terwijl er al 25 oefenterreinen zijn. En als dat dan toch moet waarom dan op een plek met dure grond, terwijl de grondprijs in bijv. Flevoland dan die in Crailo. Alleen de grondexploitatie in Flevoland is volgens de raadsleden al 7 miljoen lager. Een aantal andere oefencentra zit op dit moment al in de financiële problemen of zijn al gesloten. Het commerciële succes van het oefencentrum is volgens hen dan ook twijfelachtig, waarmee het risico voor de negen aangesloten gemeente aanzienlijk is. Tachtig procent van de kosten van het geplande oefencentrum zijn vast. Van de opbrengsten is 80% variabel. Dat kan dus ook minder worden.

Geen core competence

De conclusie van de beide raadsleden die zij uit hun analyse trekken is dat het plan risicovol is, dat de risico's niet goed ingeschat worden en dat de negen aangesloten gemeenten grote financiële risico's lopen. Tenslotte is hun vaststelling: "Het exploiteren van een oefencentrum behoort ons inziens niet tot de core competencies, noch de core business van de Brandweer regio G&V."

Ambities

Dat alles wekt de indruk dat de ambities op de loop gaan met de werkelijke mogelijkheden van de negen gemeenten. Op 5 februari presenteren de beide raadsleden hun conclusies.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief