WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Jeugdzorg in Wijdemeren
Loosdrecht, ma 13 april 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Liesbeth Siderius uit Loosdrecht vraagt het college in een open brief of de zorg rond kinderen en kindermishandeling wel goed georganiseerd is in Wijdemeren.

ingezonden brief

-Open brief-
De vertrouwensarts

Aan College van Burgemeester en Wethouders gemeente Wijdemeren
Aan de  Gemeenteraad van Wijdemeren
13 april 2015, per mail verstuurd

Geachte dames en heren,

Artsen gaan samen de strijd aan tegen kindermishandeling (Medisch Contact 9 april 2015). De artsen organisaties vragen aandacht voor de belangrijke positie van de vertrouwensarts. Zij roepen de gemeenten op 24/7 een vertrouwensarts bereikbaar te hebben. Dat is nu in veel gevallen niet het geval, terwijl dit een flinke verbetering zou betekenen zo stellen zij. Samenwerkende artsengroepen gaan inzetten op organiseren van hulp dichtbij en rond het gezin. Jeugdartsen gaan zich actief richten op de preventie van kindermishandeling. (knmg.nl/kindermishandeling).

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, georganiseerd in verschillende regionale verbanden.  Wijdemeren en Weesp maken deel uit van veilig thuis Midden Nederland. Samen Veilig Flevoland en Samen Veilig Midden-Nederland zijn per 1 april 2015 gefuseerd. Gezamenlijk zijn zij beter in staat de benaderingswijze SAVE met ketenpartners verder te ontwikkelen en te implementeren.  SAVE  staat voor  SAmenwerken aan Veiligheid. Lokale hulpverleners pakken alle vragen met betrekking tot gezinnen zo breed mogelijk op.

De vertrouwensarts heeft een essentiële rol als het gaat om kinderen met onverklaarde verschijnselen. Past het verschijnsel bij kindermishandeling of zijn er hele andere mogelijke verklaringen voor, zoals een ziekte van het kind? Het uitwisselen van informatie tussen verschillende organisaties is onontbeerlijk in de zorg voor het kind.

Zo bestaan er intussen vele elektronische systemen rond het kind. Het jeugdgezondheidsdossier, dat van huisartsen en specialisten, dat van SAVE, dat van de voormalige bureaus jeugdzorg, informatie bij gemeenten, wijkteams, scholen en peuterspeelzalen enzovoort.
Het is enerzijds van belang dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is en anderzijds noodzakelijk dar voor ieder duidelijk is hoe de privacy geborgd is. Vandaar de volgende vragen:

  • Is voor Wijdemeren een vertrouwensarts 24/7 bereikbaar?
  • Heeft deze toegang tot de nodige informatie?
  • Hoe wordt het uitwisselen van informatie tussen verschillende organisaties gefaciliteerd?
  • Hoe is de privacy van kinderen en hun ouders geborgd?

Met vriendelijke groet,

Liesbeth Siderius, kinderarts
De Kreek 4, 1231 NN Loosdrecht

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief