WIJDEMEERSE WEBKRANT
Convenant Gooi en Vechtstreek
Regio, di 11 december 2013

De Regio Gooi en Vechtstreek en zes landelijke organisaties in de langdurige zorg tekenden onlangs een uitvoeringsconvenant voor drie nieuwe projecten.

persbericht

Convenant Gooi en Vechtstreek voorbeeldproject

Op 14 november ondertekenden de Regio Gooi en Vechtstreek en zes landelijke organisaties in de langdurige zorg een uitvoeringsconvenant voor drie nieuwe projecten. Doel van deze projecten is om inwoners zelf regie te laten houden over hun gezondheid, welzijn en participatie. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-raad) en Platform Verstandelijk Gehandicapten (Platform VG) riepen dit convenant uit tot een voorbeeldproject voor Nederland.

Grootste samenwerkingsverband Nederland

De CG-Raad is het grootste samenwerkingsverband van patiënten- en gehandicaptenorganisaties in Nederland. Bijna 190 organisaties werken binnen de CG-Raad samen. Zij behartigen de collectieve belangen voor chronisch zieken en mensen met beperkingen.

Drie keer goed

‘Drie december, drie keer goed’. Onder dat motto brachten CG-Raad en Platform VG op 3 december, de Internationale dag van mensen met een beperking, drie spraakmakende initiatieven onder de aandacht. Het convenant van de Regio Gooi en Vechtstreek met Actiz, CIZ, LOC zeggenschap in zorg, Per Saldo, SVB en Zorgbelang Noord-Holland, was een van de gekozen projecten, omdat dit de participatie en gelijkberechtiging van mensen met een beperking bevordert.

Achtergrond

Het kabinet hervormt de langdurige zorg. Onderdelen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaan vanaf 2015 op in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat betekent dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk worden voor de begeleiding en ondersteuning van ouderen en mensen met beperkingen. De projecten die horen bij het convenant, sluiten aan bij deze ontwikkeling en richten zich op het versterken van eigen regie van inwoners van Gooi en Vechtstreek. De drie projecten zijn: Proeftuin AWBZ naar Wmo, een Digitaal Leefplein en de Werkkamer persoonsvolgende bekostiging.

Zie voor meer informatie:

http://www.regiogenv.nl/Nieuws-Nieuwe-aanpak-zorg-en-welzijn.aspx
http://www.cg-raad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we_objectID=2564


De Regio Gooi en Vechtstreek is het samenwerkingsverband van Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Naschrift redactie:

Het is ons niet duidelijk of dit persbericht wel of niet geldt voor Weesp en Wijdemeren, omdat beide gemeenten samenwerken in en met de Regio Gooi en Vechtstreek, maar ook met de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht. Het kan dus dat bovenstaand persbericht voor Wijdemeren geen enkele betekenis meer heeft, pas later krijgt of nooit zal krijgen. Het is maar dat u het weet. Red. WWK.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief