WIJDEMEERSE WEBKRANT
70 Waterwoningen K.hoef
Kortenhoef, do 17 mei 2012

Natuurmonumenten en Afvalzorg stellen voor om de belt Groenewoud te isoleren en 70 waterwoningen te realiseren rond de belt.

Tijdens de commissie Ruimte en Economie gaven Natuurmonumenten en Afvalzorg een presentatie over het ambitieuze plan dat in overleg met de gemeente is opgesteld. In het kort behelst het plan het afdekken van de belt (in het voorstel wordt gesproken over saneren, maar saneren in de zin van "opruimen" is niet aan de orde), het doortrekken van vaarwater vanaf het Hilversums Kanaal naar de belt en het realiseren van 70 waterwoningen rondom het gebied om de kosten van de "sanering"van de belt te bekostigen.

Het plan is de opvolger van het eerdere, in 2009 gesneuvelde, plan van de gemeente, ING Vastgoed en Natuurmonumenten, om op de belt een buitenplaats te stichten om daarmee de kosten van het inpakken van de belt te bestrijden.

Sanering van de belt betaald met woningbouw light

Enkele uitspraken uit de presentatie:

 • Stort aanvullen en afdekken met gebiedseigen grond
 • Vervuiling grondwater wordt door de provincie als spoedeisend beoordeeld en moet dus snel aangepakt worden
 • Periodieke monitoring en ingrijpen indien nodig
 • Brede watergang rondom de stort isoleert en biedt ruimte om ondiepe vervuiling aan te pakken.
 • Vrijkomende grond bij aanleg nieuwe natuur gebruiken om belt af te dekken.
 • Aankoop grond, "saneren" en aanleg natuur en recreatie kost 12 miljoen (aanhalingstekens zijn van WWK omdat er niet gesaneerd, maar afgedekt wordt. Red. WWK)
 • Er komen 70 woningen:
  17 dure watervilla's (850.000 euro)
  26 2-onder-1 kap waterwoningen
  27 3-onder-1 kap sociale woningen
 • Het gebied wordt bevaarbaar gemaakt voor fluisterboten
 • Er komen paden door het gebied
 • Er komen drie ontsluitingswegen, 1 van de Kortenhoefsedijk, 1 van de Emmaweg en 1 over het huidge beltpad (Bruinjoost-Zuidsingel)
 • Natuurmonumenten onderhoudt de verworven gronden
 • Afvalzorg neemt de zorg voor waterverontreiningen en betaalt de saneringskosten.


De rode randen zijn de plaatsen waar de 70 waterwoningen
(woonarken) afgemeerd worden.


De wijk krijgt drie ontsluitingen langs de rode lijnen.
Eén over de huidige Beltweg en Bruinjoost naar de Zuidsingel, één naar de Kortenhoefsedijk en één naar de Emmaweg.

Jo-jo informatievoorziening.

De beichtgeving over de belt Groenewoud, die vrij dicht tegen de nieuwbouwijken aan de zuidkant van Kortenhoef ligt, is de afgelopen veertig jaar zeer wisselend geweest. Dan weer beweerden de autoriteiten dat de belt stabiel was en er geen enkele vervuling van de omgeving optrad, even later werd door diezelfde autoriteiten gewezen op de noodzaak om snel iets aan de belt te doen om ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater in de omgeving te voorkomen. Dat is de huidige stand van informatie.

Die wisseling in de informatievoorziening en voorlichting werd gestuurd door de financiële mogelijkheid om er in een plan wel wat aan te doen (hard nodig), c.q. het ontbreken van geld om er wat aan te doen (er is geen geld voor, maar dat is niet erg, want hij lekt niet). De geloofwaardigheid van die informatievoorziening door de jaren heen is hierdoor behoorlijk op de proef gesteld.

Onderhoud door Natuurmonumenten

Het is te hopen dat er voldoende middelen vrijgemaakt en inspanningen gepleegd zullen worden door Natuurmonumenten om het onderhoud ordelijk te laten verlopen en geen Horstermeerse toestanden te laten ontstaan. Daar bleken sloten dichtgegroeid en waterstanden daardoor ontoelaatbaat verhoogd. Ook is de stroming van het grondwater een punt van zorg als er vervuiling optreedt. Die vervuiling kan elders (in de Horstermeer) terechtkomen als er niet zorgvuldig bewaakt wordt. Als aan die voorwaarden voldaan wordt is het plan Kortenhoef aan het Water een aardig idee.

Dossier Vuilstort Groenewoud

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief