Rik Jungmann

Ingezonden brief
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 ...

DBW: Helderheid rol Neef

Wijdemeren, 10 maart 2005. In een ingezonden brief uiten de voorzitter en vice-voorzitter van Dorpsbelangen Wijdemeren zware beschuldigingen aan het adres van wethouder Wim Neef.

Ingezonden Brief

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren
Aan de Gemeenteraad van Wijdemeren,

Postbus 41
1243 ZG 's-Graveland

Kortenhoef / Nederhorst den Berg, 10 maart 2005

Geachte bestuurders,

Met klimmende ongerustheid heeft het bestuur van Dorpsbelangen Wijdemeren de afgelopen maanden kennis genomen van voortdurend rondzingende verhalen over dubieuze grondtransacties in het plan Zuidsingel fase 7. Geruchten waarvan de weerslag zo nu en dan zelfs is terug te vinden in ingezonden dagbladbrieven.

Recentelijk hebben leden van onze kiesvereniging, kopers van huizen in het plan, ons meegedeeld, dat zij nog steeds geen koopovereenkomst van de grond bezitten. Zij maken zich grote zorgen, te meer daar de oorzaak van de vertraging duister blijft.
Er zou sprake zijn van mismetingen, maar de gegevens waarover de kopers beschikken alsmede die van het kadaster, wijzen op het tegendeel.
Het zou voor de hand liggen dat wij onze raadsfractie om opheldering zouden vragen, maar die heeft, net als de rest van de raad, een zwijgplicht opgelegd gekregen. Een bizarre maatregel, te meer daar het natuurlijk geen geheim is, dat bij deze zaak wethouder Wim Neef direct betrokken is.

Zijn positie komt in een merkwaardig daglicht te staan als het juist zou blijken te zijn, dat hij ter compensatie van een contractueel vastgelegde verplichting inzake grondsanering, twee huizen zou mogen bouwen waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig zou zijn. Zo zout zouden wij het in Wijdemeren lang niet gegeten hebben.

Er lijkt ons alle reden om opening van zaken te geven. Al was het maar om de uitdijende geruchtenstroom in te dammen. Bovendien heeft het bestuur van de gemeente o.i. de plicht ook over dit soort zaken zijn burgers te informeren.

Omdat ons de openbaarheid van handelen dierbaar is, zullen wij deze brief toesturen aan de lokale pers, waarbij wij het WijdemerenJournaal niet zullen uitsluiten.

Met gevoelens van hoogachting,
Namens het bestuur van Dorpsbelangen Wijdemeren

Wiet van den Brink
Voorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren
Kortenhoef

Ria Hennis
Vice-voorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren
Nederhorst den Berg


De wekelijkse nieuwsbrief BewolktHalf bewolktWindstil6 Naar volgende bericht