WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Heftige Emoties over CCK
Kortenhoef, vr 26 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond werd in de commissie B en M de strijd uitgevochten die dinsdag begon nadat Theo Reijn een brief schreef over de CCK- kostenoverschrijding.

Complexe deal

Om dit stuk te kunnen begrijpen eerst even enkele verbanden, namen en afkortingen. De Meenthof is het winkelcentrum in Kortenhoef dat voor het laatst half jaren negentig gerevitaliseerd werd. In  dat winkelcentrum zijn twee supermarkten, Albert Heijn en Jumbo. De eigenaren van de (franchise) AH vestiging hebben indertijd het dorpshuis De Dobber van de gemeente gehuurd. Intussen mochten er van de huurder AH wel van tijd tot tijd evenementen en toneelvoorstellingen plaatsvinden. Dat gebeurde tijdelijk, omdat afgesproken was dat De Dobber op termijn door de gemeente aan hen verkocht zou worden. Die verkoop zou pas plaatsvinden als er voor toneelvereniging DSO een andere plek gevonden zou zijn. Intussen werden er plannen gemaakt om de Meenthof op te knappen. Daarbij ligt er o.a. een plan om De Dobber te slopen en daar winkelruimte en appartementen te bouwen. (Curieus: Op 19 februari 2010 is dit wat Ria Hennis (DB) letterlijk voorspelde.)


Debby de Heus (Griffier) en Herman Veldhuisen (Voorzitter)

In deze ingewikkelde constructie levert de verkoop van de Dobber de gemeente geld voor het  opknappen van de Meenthof en de bouw van een onderkomen voor DSO. De eigenaren van AH moeten hun kosten goedmaken met de bouw en oplevering van winkels en appartementen. Midden in deze deal speelt projectontwikkelaar Interveni een centrale rol.


Joost Boermans (D66)
Wij besloten 350.000!

Gert Zagt (DLP)
U moet het eerst melden!

Sieta Vermeulen (VVD)
Bouw al begonnen?

Onderkomen DSO en Podiumfunctie

Om het dominospel op gang te krijgen moest er eerst een onderkomen gevonden worden voor de toneelvereniging DSO. Dat lukte eind vorig jaar. Er was bedacht om een klein theater (70 zitplaatsen) aan de Regenboogschool te bouwen, gefinancierd uit de verkoop van de Dobber. Dat nieuwe gebouw werd intussen Cultureel Centrum Kortenhoef gedoopt, omdat het niet uitsluitend door DSO gebruikt (gehuurd) mag worden.

In zee met Interveni

Om dat snel voor elkaar te krijgen ging de gemeente in zee met projectontwikkelaar Interveni. Die zegde toe het gebouwtje in enkele maanden op te kunnen leveren voor een bedrag van 350.000 euro all in. De gemeenteraad kreeg een voorstel met die strekking in augustus vorig jaar voor dat bedrag. Zo werd besloten en dus kreeg wethouder Theo Reijn veel lof toegezwaaid. Het gebouw zou op 1 april klaar zijn. (Intussen is DSO al aan het werken aan de eerste voorstelling daar.)

Tot zover ging alles goed. Leek het. Tot afgelopen dinsdag.

Het college zond dinsdagmiddag een brief naar de raad waarin werd medegedeeld dat de bouw geen 350.000 zou gaan kosten, maar 430.000 euro. Een overschrijding van 80.000 euro. Wethouder Theo Reijn was met Pejolam (AH eigenaren) en Interveni intussen overeengekomen dat het project door moest gaan. Van die 80.000 euro meerkosten zou gemeente 30.000 euro op zich nemen en Pejolam en Interveni samen 50.000 euro, zo schreef hij in die brief.

Erik Torsing was kwaad

’s Avonds was er commissie Maatschappelijke Zaken. Het onderwerp stond niet op de agenda, maar CDA raadslid Erik Torsing eiste dat hij er toch iets over mocht zeggen. En dat deed hij. En hoe! Geen goed woord had hij over voor de overschrijding er was nog niets gebeurd, nog geen schep in de grond gestoken en nu al 25% overschrijding. “Koekenbakkers” : brieste hij dinsdag. Alle partijen waren geschokt, maar er was toen geen tijd, dus werd de discussie naar gisteravond verschoven.

Gisteravond werd het onderwerp besproken met wat meel in de mond hier en daar, omdat er na het openbare debat achter gesloten deuren over de financiën en andere geheime onderwerpen zou worden doorgepraat.


Ria Hennis (DB)
Helderziend?

Robby Israel (O-Lib)
U had dat geld niet!

Erik Torsing (CDA)
Had ik niet moeten zeggen.

Coalitie vs. Oppositie

Binnen vijf minuten was het duidelijk dat het CDA terug was in het hok van de coalitie (CDA, DB, PvdA/GL). Na stevige en zeer kritische woorden van Sieta Vermeulen (VVD) en Joost Boermans (D66) maakte Erik Torsing excuses voor zijn woorden van dinsdag. “Dat was niet goed, maar het kwam uit mijn hart. De bouw van het CCK is een goede ontwikeling. Het vertrouwen in Interveni is geschaad. Interveni heeft zijn hand overspeeld. René Voigt (DB) riep op om nu door te  gaan met de  bouw en later wel verantwoording af te leggen.


STan Poels (PvdA/GL)
Vervelende ontwikkeling.


René Voigt (DB)
Nu doorgaan!

Robby Israel (O-Lib) was het daar volstrekt mee oneens. “De lof in augustus was te voorbarig. De methode Theo werkt niet! We moeten niet zo doorgaan. Er zijn afspraken gemaakt zonder naar alternatieven te kijken. De overschrijding is enorm. Het contract, zo bleek mij vanmiddag, is niet getekend. En de wethouder heeft 30.000 uitgegeven zonder dat de raad dat goedkeurde. Wethouder, u heeft dat geld niet! U kunt niet doorgaan!” Gert Zagt (DLP) liet zijn beurt om er wat over te zeggen voorbij gaan. Stan Poels (PvdA/GL) vond het een vervelende ontwikkeling, maar het project moet doorgaan.”

De sfeer werd grimmiger en grimmiger de toonhoogte hoger en hoger. Het was een clash  zoals we die in deze raadsperiode nog niet veel hadden gezien.


Wethouder Theo Reijn (CDA).

Reijn voor het Blok

Wethouder Theo Reijn gaf aan dat dat het contract weliswaar niet getekend was, maar dat het desondanks wel een juridische status had, omdat er een raadsbesluit op is gebaseerd. Hij was met Interveni in zee gegaan, omdat die het hele dossier Dobber, DSO Meenthof kent en omdat hij ze vertrouwde. Dat vertrouwen is nu weg. Van Interveni zal dan ook afscheid genomen worden na de afronding van de bouw van het CCK . Interveni zal geen rol meer bij de nieuwbouw op de plek van De Dobber spelen.

In het gesprek over de overschrijding van 80.000 wilde Interveni absoluut niet toegeven, aldus wethouder Theo Reijn. Dus bleven twee keuzen over. Buigen, meebetalen en doorgaan, of jarenlange juridische procedures voeren, terwijl de projecten op de Meenthof stil zouden liggen. Uiteindelijk koos hij in die afweging voor buigen en betalen.
Over het recht van de wethouder om wel of niet zonder toestemming van de raad 30.000 euro uit te geven werd zeer verschillend gedacht. Zowel in de raad als door de wethouder. Sommigen, zoals René Voigt (DB) achtten dat een normale gang van zaken. De oppositie, inclusief DLP, daarentegen vonden dat de wethouder ver buiten zijn boekje was gegaan.

De rest van het debat ging voornamelijk over de rechtmatigheid van het besluit van Wethouder Theo Reijn, waarbij zeer harde woorden over en weer vielen.

Flarden

Er kwamen wat flarden langs die enig licht wierpen op wat er gebeurd is.

  • Verklaarde de wethouder dinsdag nog dat een aannemer zich terug getrokken had, gisteren bleek dat er nooit een aannemer was die de klus aangenomen had.
  • Joost Boermans verweet de wethouder dat hij geen excuus had aangeboden aan Rob Koedijker voor de badinerende wijze waarop Theo Reijn hem met moertjes, schroefjes en plintjes wegzette. De wethouder zei dat hij indertijd geïrriteerd was.
  • Erik Torsing: “Wat ik in het contract zag staan zit goed in elkaar. Er is een goede prijs voor De Dobber gemaakt.”
  • Op de vraag van Sieta Vermeulen (VVD) om de contracten over Dobber/Meenthof en CCK uit elkaar te trekken was het antwoord dat dat onmogelijk is. Over die al dan niet aanwezige koppeling werd door de verschillende fracties verschillend gedacht.
  • Sieta Vermeulen (VVD): "Er wordt nu al begonnen met de bouw, terwijl we geen getekend contract hebben!".
  • Gert Zagt (DLP): "De wethouder deed geringschattend en badinerend. Het gaat helemaal niet over DSO. Je wilt niet werken met deze ontwikkelaar! We moeten af van Interveni. Gelukkig hebben we nog niet getekend."
  • Wethouder Theo Reijn: "U heeft het steeds over 'de methode Theo'.Ook nu weer en dat gaat te ver. Dat is niet terecht want er is veel bereikt."

Besloten deel

Uit de besloten commissievergadering begrepen wij (zonder enige verdere details) dat de emoties bekoeld waren en er constructief gezocht werd naar een oplossing van het probleem. Zo zal er in de komende raad alsnog 30.000 euro gevoteerd worden ter dekking van het gemeentelijke deel in de overschrijding van 80.000 euro.

Erfenis

Het geheel maakt een rommelige indruk, maar dat ligt ook aan de ingewikkelde erfenis van de voorvorige coalitie die het Dobberbesluit nam en de vorige coalitie die in die vier jaar niet doorbeet om een oplossing van de podiumfunctie buiten de Dobber te realiseren.

Dossier De Dobber

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief