WIJDEMEERSE WEBKRANT
Overzicht Comm. RO
wijdemeren, vr 26 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Woensdagavond was de commissie Ruimtelijke Ordening. Met drie insprekers, waarvan 1 eerst niet en toen toch mocht inspreken.

De commissie begon met een partijtje langs elkaar heen praten over de wel of niet toegelaten insprekers. Daarbij ging het om insprekers die zich wel of niet voor 12 uur woensdagmiddag hadden aangemeld.


Griffier Bart Smeulders en voorzitter Jan-Willen Nienhuis (CDA).

Enkele onderwerpen die de revue passeerden.

Mevrouw Ineke de Groot van de Shetlanderij verscheen naast de heer Van der Loos, jurist, die zich haar problemen aantrok en haar kosteloos terzijde staat. Hij had via de griffier drie A4tjes laten verspreiden waarop zijn betoog rustte. Toen bleek dat niemand die brief gelezen c.q. ontvangen, c.q. had kunnen openen. Werd de inspraak verschoven naar later op de avond. (Ideetje van Ria Hennis (DB).)

Het eindeloze dossier Jagtlust in 's-Graveland en parkeren op de Corverslaan sleept zich nog steeds voort. De provincie staat niet toe dat er op de Corverslaan achter Jagtlust geparkeerd wordt. Natuurmonumenten wil dat auto's over de Corverslaan de Veldschuur kunnen bereiken.


Sieta Vermeulen (VVD)

Erik Torsing (CDA)

Robby Israel (O-Lib)

Een brief van een woonbootbewoner van maart vorig jaar was een jaar lang niet beantwoord. Sieta Vermeulen (VVD) was daarover behoorlijk ontstemd. Zij werd daarin gesteund door Erik Torsing (CDA) en Robby Israel (O-Lib). Deze zei: "Een jaar geen antwoord, dat kan niet!" Wethouder Theo Reijn (CDA) verklaarde dat het heel ingewikkeld was en dat er intussen wel contact was geweest. Na flink doorduwen beloofde de wethouder volgende maand voor een antwoord op de brief te zorgen.


De ambtelijke ondersteuning.

Bestemmingsplannen Groenewoud, VLEK en ZS Fase 8

Veel aandacht werd besteed aan de bestemmingsplannen Groenewoud, VLEK en Zuidsingel fase 8. Alledrie gelegen aan de Emmaweg. Jan Hermsen (VLEK) sprak daarover in. Hij wil dat de drie bestemmingsplannen en de verkeersdruk op de smalle Emmaweg tegelijk onderzocht en beoordeeld worden. Het blijkt dat Slokker-Timpaan, de ontwikkelaar van Zuidsingel fase 8 op dit moment bezig is met een verkeersonderzoek. In de discussie bleek echter dat niet duidelijk is hoeveel woningen daar gepland worden en met hoeveel verkeersbewegingen.

Voor wethouder Theo Reijn is het duidelijk. Het bestemmingsplan Groenewoud met de 70 waterwoningen heeft prioriteit 1. Wat er dan nog aan verkeerscapaciteit op de Emmaweg over is kan door VLEK en Fase 8 gebruikt worden. De verkeerscapaciteit van de Emmaweg is derhalve bepalendvoor het aantal woningen dat in VLEK en Zs Fase 8 gebouwd kan worden. De wethouder verklaarde dat een ontsluiting op de Kortenhoefsedijk, zoals die indertijd ingetekend was, verboden is door de provincie. Het debat eindigde wat onbeslist, al werd wel duidelijk dat het bestemmingsplan Groenewoudin ieder geval binnenkort aan de raad voorgelegd wordt.


Jan Hermsen

De heer Zijtveld

Nanne Roosenschoon (D66)

Achtererf en het R-woord

Lang werd er gesproken over bouwplannen op het Achtererf in Loosdrecht. Daarvoor was de heer Zijtveld gekomen om in te spreken. Die had zich niet voor 12.00 aangemeld en werd daarom geweigerd door voorzitter Jan Willem Nienhuis. Na een interventie van Alette Zandbergen (DLP), die er tijdens een schorsing het reglement op nagelezen had, ontstond twijfel over de 12.00 regel. Dat leidde ertoe dat hij toch mocht inspreken.

Het bleek dat de nieuwe aanpak t.a.v. inspraak en draagvlak ook in die voorfase van de planvorming weer onduidelijkheid veroorzaakte. De buurt was indertijd op een informatieavond waar ook wethouder Betske van Henten was. Daardoor kregen de inwoners de indruk dat de gemeente betrokken is. Terwijl dat niet het geval is. De ontwikkelaar maakt en presenteert de plannen en moet draagvlag bij de omwonenden genereren. Pas daarna kan hij de plannen indienen bij de gemeente. Vanaf dat moment vindt de gemeente misschien iets van de plannen.


Wethouder Betske van Henten: "De afdeling revindicatie heeft het erg druk."

De omwonenden horen intussen niets en worden ongerust. De heer Zijtveld wil volgende maand met een compleet plan voor het Achtererf PLus komen. Wethouder Betske van Henten wees erop dat voor de ontsluiting een stuk grond van de gemeente nodig is waarvan de gebruiker claimt dat de eigendom van de gemeente verjaard is. Het R-woord (revindicatie) viel uit de mond van wethouder Betske van Henten. (Hét argument dat het nog wel eens heel lang kan duren, omdat die afdeling het heel druk heeft.)


De perstribune.
V.l.n.r. Rik Jungmann (WWK), Ronald Frisart (G&E) en Herman Stuijver (WW).

De vierde macht

Bij de inspraak van de heer Van der Loos voor Ineke de Groot van de Shetlanderij in Loosdrecht wees deze op fouten die de gemeente gemaakt zou hebben in de beoordeling van de aanvraag van Ineke de Groot. Hij maakte zich niet populair door te stellen dat de politiek welwillend is, maar dat de ambtenaren de zaak traineerden en tegen hielden. Hij had het daarbij over de vierde macht die volgens hem de dienst uitmaakt. O.a. Sieta Vermeulen (VVD) reageerde heftig op deze aantijging. Van der Loos kondigde aan dat hij een juridisch correcte aanvraag voor het bedrijf van Ineke de Groot (paardenfokkerij) zal indienen.

Stichting Kortenhoef Buiten gewoon Beter (SKBGB)


Anton Smets.

Tenslotte verscheen de voorzitter van de Kortenhoefsedijk actiegroep Stichting Kortenhoef Buiten gewoon Beter (SKBGB), Anton Smets, achter de inspraakmicro. Hij introduceerde zichzelf als ambtenaar. De heer Smets had twee eenvoudige vragen.

  • Wilt u aandacht aan de veiligheid van het verkeer op de Kortenhoefsedijk schenken?
  • Kan onze Stichting SKBGB als volwaardige partner meedoen in de besluitvorming?

Anton Smets verklaarde dat alle bewoners op de Dijk hun handtekening had gezet. Nou ja, behalve twee. Robby Israel (O-Lib) bestreed dat, (Hij woont ook op de Dijk.) "U zegt alle, maar u bedoelt een aantal. Lang niet alle!"

Anton Smets had zich schrap gezet, maar werd op zijn wenken bediend. Alle partijen verklaarden dat zij aandacht hebben voor de veiligheid op de Kortenhoefsedijk. (Het zou zelfmoord zijn om een maand voor de verkiezingen iets anders te zeggen.) Dus vraag 1 kreeg een volmondig Ja.

Er werd Anton Smets van alle kanten aangeraden om met zijn Stichting lid te worden van de te vormen klankbordgroep omdat die volwaardig mee praten over de plannen.

Waarmee de twee indringende vragen van Anton Smets tot zijn volle tevredenheid beantwoord waren.

Hij bedankte alle commissieleden uiterst hartelijk. Het geheel wekte de indruk van een agent die een krachtige aanloop neemt om een deur open te rammen, maar dan ziet dat die deur niet gesloten is en dan doorschiet.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief