WIJDEMEERSE WEBKRANT
Brisant Einde Blije Commissie
Kortenhoef, wo 24 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond was de maandelijkse commissie Maatschappelijke Zaken onder voorzitterschap van Robby Israel (O-Lib). Daarin de brief over het CCK.

Jarig, dus zingen

De sfeer in de commissie was uitstekend. Rosalie van Rijn (CDA) was jarig. De voorzitter stelde daarom voor om haar toe te zingen, zij het dat hij zelf niet de  welluidende aanzet tot het gezang wilde geven. Die taak werd overgenomen door Erik Torsing, waarna de voltallige commissie Lang zal ze leven aanhief.


Erik Torsing, Rosalie van Rijn, René Voigt en Ria Hennis.

De vraag was of de brief die het college gistermiddag naar de raad stuurde over de kostenoverschrijding van de bouw van het Cultureel Centrum Kortenhoef (CCK) behandeld zou worden of niet. Erik Torsing (CDA) drong daar sterk op aan. Anderen twijfelden, wilden uitstellen of hadden de brief nog niet gezien. Besloten werd om de brief te behandelen als daar voor half tien tijd voor was.


Erik Torsing (CDA)

Blij, heel blij

De overige agendapunten bevatten niet veel nieuwswaarde, behalve de Concept monitor Sociaal Domein, een jaarlijks rapport dat bij de voorjaarsnota door het college aan de raad gestuurd zal worden. In die monitor wordt verslag gedaan van de stand van zaken in het sociaal domein met de voor- en achteruitgang op de vele sociale onderwerpen. Alle fracties verklaarden “blij tot heel blij” te zijn met de monitor. Alleen Ria Hennis (DB) bracht het tot “tevreden”.


VVD: Sieta Vermeulen en Kerstin Heuperman.

Geen uitstel!

Na al deze blijheid was het half tien. Erik Torsing (CDA) kon en wilde zich niet langer inhouden over de brief van het college met de kostenoverschrijding van 80.000 euro voor het CCK, waarvan Wijdemeren dan 30.000 euro voor zijn rekening zou nemen. Voorzitter Robby Israel (O-Lib) drong op uitstel naar de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van aanstaande donderdag aan, maar dat mocht niet baten. De blije sfeer sloeg om. Erik Torsing hield vast. Hij moest en zou zijn reactie op de brief geven. Hetgeen gebeurde.

Snoeiharde aanval

Dat werd een snoeiharde frontale aanval op alles en iedereen die zich met de bouw van het CCK en de sloop van de Dobber bezig houdt.

Erik Torsing (CDA): “Wij vroegen de wethouder of alles in de 350.000 euro zat dat nodig was. Het antwoord was ‘ja’. Hoe kan er nu dan een overschrijding zijn van 25% nog voor er begonnen is met de bouw? 30.000 euro zomaar toegezegd door het college. Mag dat zomaar? Het zijn koekenbakkers die met dit project bezig zijn. Het zit me heel hoog!”


René Voigt (DB)

René Voigt (DB): “Dit is niet uit te leggen. Hoe kan dat? Ik vertrouw geen enkele ontwikkelaar meer. Wie stelde die nieuwe prijs vast?”

De schroefjes en de moertjes…


D66: Rob Koedijker en Mario Wouters.

Rob Koedijker (D66): “Bij de behandeling van het voorstel in november vroeg ik naar details uit het bestek en of alles er in zat. Wethouder Theo Reijn deed dat toen badinerend naar mij toe af met de opmerking ‘dat ik niet moest vragen naar de schroefjes en de moertjes’. Nu blijkt dat het juist wel om de schroefjes en de moertjes gaat.”

Sieta Vermeulen (VVD): “Wij zijn heel onaangenaam verrast. Waar zit die tegenslag. En hoe kan dat nu al? Wij hebben weinig vertrouwen meer in het project.”


PvdA/GL: Stan Poels en Max Schouten.

Stan Poels (PvdA/GL): “Wij willen er graag donderdag uitgebreid over spreken.”


O-Lib: Martin Vuijk en Marilyn Newalsing.

Martin Vuyk (O-Lib): “Waarom ligt het college direct met de pootjes omhoog? Ik wil de oude begroting en de nieuwe begroting van het college morgen op mijn bureau hebben om te zien waar het verschil vandaan komt!”

Het Apenzuur


Wethouder Theo Reijn (CDA).

Wethouder Theo Reijn (CDA):  “Je schrikt je het apenzuur. De eerste aannemer trok zich terug. Die ging bouwen met piepschuim elementen, nu wordt het houtskeletbouw. Het verschil zit hem in de berekening van de technische installaties. Daar is een fout gemaakt. 30.000 Euro is heel veel geld. We gaan kijken waar er bezuinigd kan worden. In dit soort gevallen heb ik geleerd om je verlies zo snel mogelijk te nemen om door te kunnen gaan. Daarom besloten wij om het u ook direct te melden.”

Vertrouwen

Commissievoorzitter Robby Israel (O-Lib): “Het gaat niet alleen om het geld. Het gaat ook om het vertrouwen in de participanten in dit project (Interveni, Pejolam en de gemeente). Het is gebruikelijk dat degene die de fout maakt ook betaalt voor die fout. We spreken er donderdag in de commissie Bestuur en Middelen verder over. Ik sluit nu deze vergadering.”

Dossier De Dobber

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief