WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad Obstinaat en Verdeeld 1
Wijdemeren, do 18 mei 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteren en eergisteren waren er commissievergaderingen waarin de raad zich wel heel erg roerde en er kleine ruzietjes ontstonden.

Dinsdag ging het in de commissie Bestuur en Middelen over het collegevoorstel om met de analyse van Rijnconsult over de positie van Wijdemeren en de problemen in de ambtelijke organisatie veel geld te investeren in het ambtenarenapparaat en de huisvesting om Wijdemeren in te richten als uitvoeringsgemeente. Na de bijeenkomst vorige week donderdag met gedeputeerde Jack van der Hoek, waar rustig gedebatteerd werd en CDA, DLP, D66 en DB elkaar gevonden hadden, leek dit collegevoorstel niet meer passend op de positie waar Wijdemeren zich in bevindt. Het lijkt vrij zeker dat er gefuseerd gaat worden binnen het raamwerk van drie gemeenten in de regio en binnen een jaar of twee, drie.

Obstinaat en Verdeeld

Zo rustig en eensgezind als de raad donderdag was, zo obstinaat en verdeeld was men dinsdag. Het ieder voor zich gold weer in alle hevigheid. Jan-Willem Nienhuis (CDA) voorzag een pandemonium en stelde daarom voor om het collegevoorstel terug te nemen, aan te passen aan de nieuwe situatie en over een maand weer in de commissie te brengen. Zo gebeurde het ook, alleen niet zoals hij het wilde. Zijn verzoek kwam aan het begin van het debat, het intrekken door loco-burgemeester Theo Reijn na een uur debat waar de uiteenlopende meningen weer heftig werden verdedigd. De twee uitersten waren Gert Zagt (DLP) enerzijds en Sieta Vermeulen (VVD) anderzijds. Get Zagt (DLP) blikte terug op wat er allemaal in zijn ogen fout ging de afgelopen jaren en maanden. Hij pleitte ervoor om geen aandacht te schenken aan de mening van de gedeputeerde, maar met grote kracht samenwerkingsverbanden op te zetten en de ambtelijke organisatie op orde te brengen om zo de provincie te overtuigen van de bestuurskracht en zelfstandigheid van Wijdemeren. Sieta Vermeulen (VVD) was de andere pool in het debat. Zij pleitte voor het op orde brengen van de processen in het gemeentehuis en een snelle fusie met andere gemeenten in de regio. Veel van de tijd ging verloren met de vraag of Rijnconsult een analyse had aangeleverd als basis van het in november toegezegde Plan van Aanpak, of dat dit het Plan van Aanpak zelf was.

Loco Reijn verklaarde dat ex-burgemeester Martijn Smit had bepleit om dit debat uit te stellen tot na de aanstelling van een waarnemer. "Dat doet u niet!" Toen Gert Zagt (DLP) sprak over loco Reijn als over "Reijn als voorstander van fusie met Hilversum" werden de rapen echt gaar. "Zie je nu wat er gebeurt?" :brieste Jan-Willem Nienhuis (CDA) als door een wesp gestoken. Het eind van het liedje was dat Theo Reijn het collegevoorstel introk en er later in een aangepaste versie mee terug komt.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief