WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Revindicatie uit Impasse
Wijdemeren, do 21 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Na zeven jaren van ruzie tussen de gemeente en inwoners van Wijdemeren, de zeven zure revindicatiejaren, lijkt na dinsdag het zoete jaar aan te breken.

Update 22-12-2017, 16.05: Wij schreven dat Stan Poels (PvdA/GL) zei: "We hadden nooit aan dit project moeten beginnen." Hij maakte ons erop attent dat hij dat weliswaar zei, maar dan als citaat van Sieta Vermeulen (VVD) uit de raad van 30 november. Hij schrijft ons: "En daar ben ik het juist me oneens ! Want bezit van grond vind ik een te belangrijk onderwerp om aan ons voorbij te laten gaan, ondanks dat het "gedoe" veroorzaakt." Waarvan akte.

Uit de impasse

Dinsdag sprak de gemeenteraad over het voorstel van het college om uit de impasse van het revindicatieproject te komen om dat project de komende tijd eindelijk af te kunnen sluiten. In het kort komt dat voorstel neer op het volgende:

  • De zaken die na het eigen oordeel van de gemeente door het gerechtshof behandeld zijn worden opnieuw bindend beoordeeld door bureau Eiffel.
  • De zaken die niet door Eiffel beoordeeld werden, maar door de gemeente zelf worden opnieuw, maar dan nu wel door Eiffel beoordeeld.
  • Inwoners die aan het begin van het revindicatieproject grond kochten of huurden betaalden meer dan inwoners die wel door Eiffel werden beoordeeld toen het project Snippergroen heette. De gemeente zal dat verschil terugbetalen.
  • Inwoners die aan het oordeel van de rechter werden onderworpen worden niet opnieuw door Eiffel beoordeeld. Daar blijft het oordeel van de rechter gelden.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet

Jan-Willem Nienhuis (CDA)

Joost Boermans (D66)

Politieke dynamiek

Wethouder Jan-Jaap de Kloet opende het debat over het voorstel met een uitleg waarom het college had besloten tot deze stappen. "Het is een uitzonderlijke manoeuvre. Wij houden ons aan de uitspraak van het gerechtshof, maar vanwege de politieke dynamiek keken wij er naar en doen wij er wat mee."

Alle partijen waren blij met het voorstel van het college. Zij drongen er op aan om haast te maken met het afronden en beëindigen van het tranendal dat revindicatie in de afgelopen zeven jaar werd. De wethouder trapte enigszins op de rem bij die partijen die aandrongen op een oplossing binnen een paar maanden. Hij sprak van inventariseren en onderzoeken, alsmede persoonlijke gesprekken met inwoners.


Werken aan de VVD-motie.

Raad greep in

Sieta Vermeulen (VVD) was blij met het voorstel, maar zij wilde dat de 12 gevallen die voor de rechter waren geweest ook opnieuw beoordeeld zouden worden door bureau Eiffel. Stan Poels (PvdA/GL) verzuchtte dat men nooit met de revindicatie had moeten beginnen. Hij was blij dat er nu naar een reparatie toe gewerkt wordt. Joost Boermans (D66) heeft een naar gevoel over het hele revindicatiedossier. Dossiers bleven te lang open. Het project verdient geen schoonheidsprijs. Zonder ingrijpen van de raad had het college niet dit voorstel gedaan, zo oordeelde hij. Boermans kwam wel met een vrij gedetailleerde serie vragen over kosten en de inhoudelijke afhandeling waarop de wethouder geen antwoord kon of wilde geven. Martin Vuyk (OLib) was zeer verheugd over het voorstel. Het is goed om de ontstane rechtsongelijkheid recht te trekken. "We moeten later maar eens terugblikken op dit project en oordelen waarom het zo uit de hand liep. Dit proces mag zich nooit herhalen!"


DLP: Gert Zagt en Alette Zandbergen.

Griffier Debby de Heus en bode Paulina Rak.

Uitzonderlijk

René Voigt (DB) zei dat het een prima besluit is van het college en dat het probleem nu goed opgepakt is. Jan-Willem Nienhuis (CDA) zag een uitzonderlijke manoeuvre in een uitzonderlijke zaak. "Het college heeft de handschoen opgepakt. Wij hopen dat de zaak nu klaar is!" Alette Zandbergen (DLP) was erg blij dat de wethouder de raad tegemoet was gekomen. Zij dankte ook de andere partijen voor hun steun. "Ik heb plaatsvervangende schaamte over het revindicatieproject. Mensen in Wijdemeren zijn zeer geraakt door wat ze is overkomen.

Motie en Vragen

In het staartje van het debat werd hier en daar lichtelijk geprikkeld op elkaar gereageerd. Zo stelde Joost Boermans de vraag of alle stukken over het project openbaar gemaakt konden worden en of de kosten in de rekening 2017 of 2018 verantwoord zouden worden. Martin Vuyk (OLib) ergerde zich zichtbaar aan die vragen die hij op dit moment niet relevant vond. Hij wilde dat Boermans zich inhield. Sieta Vermeulen (VVD) diende zelfs een motie in om het college te bewegen ook alle rechtszaken te laten beoordelen door Eiffel. Na een schorsing bleek in de stemming dat zij daarin volkomen alleen stond, waarna zij de motie introk.


De ambtelijke ondersteuning.
Links gemeentesecretaris Wietske Heeg in haar nieuwe functie.

In het eind van het debat drong de raad vanuit vele kanten aan op tempo en snelheid. Jan-Willen Nienhuis (CDA) stelde voor om de zaak met de menselijke maat in het eerste kwartaal van 2018 af te ronden. Ook Sieta Vermeulen (VVD) en Stan Poels (PvdA/GL) drongen aan op snelheid. De wethouder wees op de inhoud van de raadsbrief en verklaarde: "We doen het zoals in de brief staat. En dat kost tijd. De gesprekken kosten tijd."

Streep in het zand

Al met al werd in dit debat een streep in het zand gezet. Het revindicatieproject mag niet door etteren. De raad geeft volledige steun aan het college om tot een nette afronding van het ongelukkige project te komen.


Voor wie de historie niet kent een samenvatting:

Eind 2011 zond de gemeente 608 brieven aan inwoners. Bij die brieven zat een kaartje, gemaakt door het kadaster, waarop een indicatie stond aangegeven welke grond van de gemeente door de inwoners in gebruik was genomen zonder dat daarover iets geregeld was. Het project kreeg direct de naam Landje Pik. De aangeschreven inwoners moesten binnen een maand laten weten of ze de aangegeven grond van de gemeente wilden huren, kopen of ontruimen. Het revindicatieproject was geboren. Een project dat veel narigheid en ellende bracht in tal van Wijdemeerse huiskamers. Het toenmalige college was onvermurwbaar. Al waren de kaartjes in sommige gevallen aantoonbaar fout. Jammer dan, vond het gemeentebestuur, hoe het ook zit, kopen, huren, ontruimen of we slepen u voor de rechter.

Rechtszaken

Al was de omstreden grond al tientallen jaren in gebruik bij de inwoner en was de claim van de gemeente derhalve verjaard, toch werd alles op alles gezet om de claim hard te maken, waarbij rechtszaken tegen inwoners niet geschuwd werden. Sommige inwoners stemden uit angst in en huurden hun eiegen grond. De gemeente verloor twee derde van die rechtszaken. Een spoor van kosten, maar vooral van ontreddering en woede in Wijdemeerse gezinnen was het gevolg. En er was een grote groep inwoners die niets deed.

Oktober 2013: het project ontspoort

Twee jaar later, in oktober 2013 schreef Herman Stuijver in de Nieuwsster: “Op 17 juni jl. waren er van de 608 gevallen slechts 80 afgehandeld, naar 230 inwoners is een vervolgbrief verzonden omdat ze nog niet gereageerd hebben. Een koopverzoek deden 23 Wijdemeerders en 12 wilden graag de grond huren. In Nederhorst den Berg zijn 10 Bergers gedagvaard en in totaal is in 23 zaken uitspraak gedaan door de rechtbank, allemaal in Loosdrechtse geschillen. Bij Ankeveners, Kortenhoevers en ’s-Gravelanders zijn er (nog) geen juridische kwesties. Het is duidelijk dat dit dossier nog lang niet is afgesloten, op dit moment zijn er 210 ‘landjepik’ kwesties die men aan het uitzoeken is.”

Lemmingen

Het was toen, vijf jaar geleden, al duidelijk dat politiek Wijdemeren als een groep lemmingen blind afstormde op een compleet fiasco. Dorpsbelangen werd in 2014 van de kaart geveegd door de bloembakken en de revindicatie. Het huidige college probeerde het project beheersbaar te maken door bureau Eiffel in te huren, wat maar zeer gedeeltelijk lukte, omdat daarbij andere maatstaven werden gehanteerd dan in het eerste deel van het project onder de eigen regie van de gemeente. Dat was de oorzaak van ongelijke behandeling in vergelijkbare situaties.

Met de raadsbrief doet het college, en zeker DB wethouder Jan-Jaap de Kloet, er nu alles aan om dat onrecht uit de wereld te helpen en de verhoudingen met de burger te normaliseren.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief