WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Einde Revindicatie Drama?
Wijdemeren, zo 17 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college maakt gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid om de geconstateerde rechtsongelijkheden in de revindicatie weg te werken.

Raad vraagt college om oplossing

Op 30 november verzocht de raad het college unaniem, bij monde van Robby Israel (OLib), met klem om met een oplossing te komen voor de grote rechtsongelijkheden die in de lop van het revindicatieproject (Snippergroen) ontstonden. Het bleek dat de adviezen van het ingehuurde bureau Eiffel heel anders uitpakten qua verjaring en beoordeling, dan de zaken die de gemeente tot september 2014 zelf behandelde en zelfs voor de rechter bracht.


Burgemeester Freek Ossel,
voorzitter college en raad.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet
voortvarend aangepakt.

Discretionaire bevoegdheid

Het verzoek van de raad aan het college was om voor 15 december met een voorstel te komen om die rechtsongelijkheid weg te werken, c.q. de rechtsgelijkheid te herstellen. Die boodschap van de raad is voortvarend door wethouder Jan-Jaap de Kloet opgepakt. Woensdag zond hij een raadsinformatiebrief aan de raad waarin hij uiteen zette dat er drie gevallen zijn waarin het gerechtshof in hoger beroep zodanig afwijkend oordeelde ten opzichte van de eigen beoordeling van de gemeente op adviezen van Eiffel in vergelijkbare situaties, dat het college er uit begrip voor de situatie in toestemt om die drie zaken alsnog aan Eiffel of een dergelijk bureau voor te leggen ter beoordeling.

Arbitrage

Die beoordeling door Eiffel van "de drie hoger beroep gevallen" zal gelden als arbitrage. Beide partijen zullen zich vooraf binden aan de uitkomst met een overeenkomst. Wordt alsnog verjaring vastgesteld, dan zal de gemeente de grond overdragen en kan de "eigenaar" de eigendom notariëel en bij het kadaster op zijn naam krijgen. Verrekening van de proceskosten zal niet plaatsvinden. Gaat de eigenaar niet akkoord met dit voorstel van het college, dan houdt het college onverkort vast aan de uitspraak van het gerechtshof in deze civiele zaken.

Ten aanzien van de overige z.g. pre-Eiffelgevallen schrijft het college:

De dossiers die door de (kanton?) rechter werden beslecht zijn er (voorzover wij weten) twaalf, waarvan de twaalf aangeschreven eigenaren acht zaken wonnen en er vier verloren. Dat betekent waarschijnlijk dat het eventueel opnieuw beoordelen van die zaken mogelijk slechts vier zaken betreft.

Samenvattend:

  • Wie indertijd grond heeft gekocht van de gemeente voor het hoge tarief krijgt geld terug.
  • De drie gevallen die voor het gerechtshof kwamen worden opnieuw beoordeeld in arbitrage conform de Eiffel standaardbeoordeling.
  • De dossiers die door de gemeente werden afgehandeld voor de inhuur van Eiffel worden opnieuw beoordeeld.
  • De elf dossiers die leidden tot een uitspraak van de rechter blijven gesloten.
bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief