WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
GOP Relletje met DLP
Wijdemeren, do 21 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Een GOP is een Geregelde Oversteekplaats. Het college stelde voor om twee GOP's in Kortenhoef en Nederhorst te vernieuwen. DLP wilde er nog één.

Een GOP is een oversteekplaats die beveiligd is met verkeerslichten. Het college stelde voor om de GOP in Nederhorst den Berg in de Randweg nabij de Overmeerseweg 85A en die in Kortenhoef bij de kruising Kerklaan / Parklaan te vervangen, omdat ze al dertig jaar oud zijn en vervangen moeten worden. Dat was de hele raad eens met het college.

Maar..., voor De Lokale Partij van Gert Zagt en Alette Zandbergen was dat niet genoeg. Die partij wilde de GOP bij het Willie Dasplein bij de kruising Overmeerseweg/Brilhoek terug brengen. Die GOP is verwijderd bij de werkzaamheden aan het plein. De partij diende daartoe een amendement in op het collegevoorstel voor heraanleg van de GOP op die plek. Op zich geen onoirbaar voorstel.


Robby Israel (OLib): "Wil de heer Zagt
zijn woorden terug nemen?"

Ria Hennis (DB): "Doe toch niet zo arrogant!
Wij zijn ook voor veiligheid!"

Op de achterste benen

Fractievoorzitter Gert Zagt (DLP) bracht het echter zodanig ongelukkig, dat de rest van de raad op de achterste benen stond. Hij zei namelijk "dat zijn partij voor veiligheid is", waarmee hij impliciet liet weten dat de andere partijen dat niet zijn. En dat had hij niet moeten zeggen. Robby Israel (OLib) wilde dat hij die uitspraak terugnam. "Wij zijn allemaal voor veiligheid, ik vraag de heer Zagt om zijn woorden terug te nemen."
Bij Joost Boermans (D66) borrelde een spontane variant op de afkorting DLP op. "Jullie zijn actiegroep De Lokale Pannenkoek!


Alette Zandbergen (DLP) is not amused als haar partij
door D66 geportretteerd wordt als De Lokale Pannenkoek.

Arrogant

Waar Robby Israel (OLib) beschaafd, doch uiterst duidelijk, zijn hart had gelucht over het gedrag van DLP, deed Ria Hennis (DB) op haar eigen Hennissiaanse wijze. "Ik had wel voor jullie voorstel willen stemmen, maar waarom doen jullie dit zo? Doe dat toch niet! Doe niet zo arrogant alsof jullie alleen voor veiligheid zijn en wij niet!!"

30 km zone

Wethouder Theo Reijn deelde mee dat de weg op die plek is omgetoverd tot een 30 km zone en dat daarom besloten is om de bestaande GOP weg te halen. Dat neemt niet weg dat de stopcontacten en de kabels er nog liggen. Als blijkt dat het toch onveilig is, dan kunnen we de verkeerslichten weer terug zetten. We willen eerst het verkeer aan de nieuwe situatie laten wennen net zoals bij de Klapbrug en het Zuidereinde. Daarna houden we de vinger aan de pols.

Politiek

Bij de stemming over het amendement kreeg DLP geen enkele steun. Het collegevoorstel voor de andere twee GOP's werd unaniem aangenomen. Zo werkt politiek.


Sokken

Het heeft niets met bovenstaand artikel te maken, maar wij willen u de foto niet onthouden. De sokken van Jan-Willem Nienhuis (CDA). Oranje met een kroontje en een rood-wit-blauwe bies.

Op het portret van Koning Willem Alexander in de raadszaal meenden wij te zien dat er zich een glimlach van herkenning om zijn lippen krulde. Lucky TV?


Mooie sokken!

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief