WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Chaotische Discussie K. Dijk
Kortenhoef, vr 15 december 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond was de afgeladen Oude School aan de Kortenhoefsedijk het toneel van een goedbedoelde maar chaotische discussie over het verkeer.


Wethouder Theo Reijn neemt de handtekeningen in ontvangst.

Spreken met één stem

De Stichting Kortenhoef Buiten Gewoon Beter (SKBGB) in oprichting organiseerde gisteravond een bijeenkomst als voorbereiding op de informatieavond aanstaande dinsdag met de gemeente. Anton Smets, de voorzitter, wilde bereiken dat één persoon als spreekbuis optreedt namens de Kortenhoefsedijk. Die informatieavond is de start van de gesprekken die de gemeente al in de planning had staan over de herinrichting van de Kortenhoefsedijk vanaf het Dode Eind tot de Kattenbrug. Die herinrichting past in de serie aanpassingen van het wegennet in Wijdemeren waarbij de tien indertijd benoemde gevaarlijke plekken na elkaar aangepakt worden.


De Oude School afgeladen vol.

Rumoerig

Het werd een rumoerig avondje, dat al direct begon. Toen voorzitter Anton Smets mededeelde dat er 150 handtekeningen verzameld waren op de hele Dijk en er slechts twee mensen niet getekend hadden, ontstond er flink rumoer. Van diverse kanten, veel meer dan twee, klonk het dat men ook niet getekend had. Smets had zich enerzijds goed, maar anderzijds slecht voorbereid op zijn optreden. Hij had contact gezocht met instituten als het SWOV en CROW die adviseren over inrichting van wegen. Ook had hij een aantal voorbeelden van drempels, versperringen en chicanes, alsmede verschillende bestratingen en markeringen verzameld, die hij als voorbeelden liet zien. Anderzijds bleek hij slecht geïnformeerd over de vele onderzoeken die al gedaan zijn inzake het verkeer op de Dijk en de aansturing van eventuele handhaving. Het was handiger geweest als hij zich naast de SWOV en CROW ook door de gemeente had laten voorlichten (of ons WWK dossier had geraadpleegd).

Onderzoek vs. al bekend

Zo pleitte hij voor een onderzoek naar de bodemgesteldheid om eventueel drempels aan te leggen. Een onderzoek dat al gedaan is, aldus Roel Boomkens. Smets was onbekend met de verkeerstellingen, die hem aangereikt werden door Wim van den Hurk. Ook meldde Smets dat het de gemeente te duur is om te handhaven met bijv. flitspalen. In de vele, vele, vele informatieavonden en debatten in commissies en raad over het verkeer de afgelopen veertig jaar, wordt keer op keer verklaard dat niet de gemeente, maar het openbaar ministerie bepaalt of en hoe er gehandhaafd wordt. Daarbij wordt gekeken naar het aantal ongevallen en het karakter van de weg. Mogelijk dat kosten daarbij wel een rol spelen, maar de gemeente kan dat niet aangerekend worden. CDA raadslid Jan-Willem Nienhuis wees hem hierop.

Contact met BLOK?

Anton Smets deelde ook mee dat hij contact had gezocht met de Stichting BLOK en met Curtevene (of hij daarmee de Vereniging of de Stichting bedoelde bleef in het midden). Die opmerking wekte ook weer verbazing bij Jan-Willem Nienhuis, die bestuurslid bij de Stichting BLOK (Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef) is. Nienhuis: "Heeft u contact gehad met BLOK? Daar weet ik niets van!" Smets: "Maar BLOK heeft meer bestuursleden."

Feiten

Anton Smets van SKBGB gaf een overzicht van de twee feiten die hij ontdekt had.

  1. De gemeente zal niet handhaven op de Kortenhoefsedijk.
  2. Daarom is een inrichting van de weg met drempels of versmallingen de enige oplossing om de snelheid eruit te halen.

Bloembakken en drempels

"Bloembakken" zoemde het rond. "Nee, geen bloembakken" :bezwoer Smets de zaal. Het woord "drempels" wekte ook enige opwinding. Willem Buma nam maar meteen een voorschot. "Ik wil geen drempel voor mijn deur." Anderen waren terecht bang voor schade aan hun huizen. (Dat was indertijd de reden waarom de Gumatec drempels na een proef van een jaar op het Noordereinde verwijderd werden.) Krijn Spaan stelde voor om de sloot te verplaatsen om zo ruimte voor een voet- fietspad te maken. Jan_Willem Nienhuis pleitte voor de Kortenhoefsdijk als "Auto te gast" straat. Roel Boomkens noemde voorzichtig het woord rondweg. Hij werd lichtelijk weggehoond. Bovendien begon Anton Smets plotseling over zijn kippen. Wat de relatie van zijn kippen met een rondweg is en waarom die twee elkaar niet verdragen werd niet uit de doeken gedaan.

Twiske en Abbekerk

Anton Smets toonde een aantal afbeeldingen van vernauwingen en visuele effecten uit Google Streetview. De zaal moch kiezen welke ze het best vonden. Twisk en Abbekerk wonnen de verkiezing, zij het dat een strook keitjes als trottoir bij deze en gene tot slapeloosheid zal kunnen leiden. De eindconclusie was dat de meerderheid een 30 km regime wenst, met belemmeringen om de snelheid te verlagen. Bovendien wil men dat zware vrachtauto's en tractoren geweerd worden. Aan het eind van de bijeenkomst trachtte SKBGB bestuurslid Menno van den Brand orde in de chaos te scheppen, maar tot een éénduidig standpunt kwam het niet.

Deja vu

De avond had een hoog deja vu gehalte. (Nieuwe) inwoners die ten strijde trekken tegen de verkeersoverlast verenigden zich eerder in Bescherm 's-Graveland en haar Bewoners, Doe Dom, Kijk op de Wijk, VBEKC, en Werk aan de Weg tijdens tientallen informatieavonden. En altijd ging het over drempels, flitspalen, versmallingen en snelheidsbeperkingen.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief