WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vuyk is blij met Putter
Wijdemeren, zo 14 september 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Martin Vuyk zond zijn reactie op de brief van Putter over de VVD en de revindicatie onder leiding van wethouder Joep Frijdal.

(Martin Vuyk zond deze brief al afgelopen vrijdag, maar hij kwam niet aan bij de redactie, vandaar de iets vertraagde publicatie. Red. WWK.)

Dossier Revindicatie

ingezonden brief

Wat een genot! Ik wil beginnen met te zeggen dat het mij oprecht verheugt de Putter weer te horen fluiten! Dit kan als voorbode gezien worden van een warm(!) najaar. Verder dank voor de bemoedigende woorden in de openingszin, al moet mij van het hart dat daarmee de kwaliteiten van mijn VVD-fractiegenoten schromelijk onderschat worden.
En dan een antwoord op de feitelijke vraag of het revindicatie-proces op dezelfde voet wordt voortgezet door weth. Frijdal; Het kán niet waar zijn en het ís ook niet waar.

  • Allereerst zal de benadering van de burgers op individuele en respectvolle manier geschieden, volstrekt spiegelbeeldig aan de harde brieven en onpersoonlijke benadering waarmee dit proces is begonnen.
  • Vervolgens is er de VVD veel aan gelegen dat oorspronkelijk ingezette hardheid en juridische onverbiddelijkheid plaats maakt voor een meer menselijke en pragmatische benadering. Niet zo moeilijk doen om een paar vierkante meter dat al vele jaren te goeder trouw bij een tuin getrokken is, hou op zeg, we hebben wel wat beters te doen. De kosten voor juridische afhandeling overstijgt veelal in hoge mate de opbrengst van die paar meter.
    Maar wel helder en zakelijk over een stuk gemeentegrond dat recent moedwillig is ingepikt. Dat is grond van ons allemaal, daar moet gewoon voor betaald worden. Alles daartussen, daar mag weth. Frijdal laten zien dat hij een man van z’n woord is, een pragmaticus met hart voor onze Wijdemeerse burgers en het aanzien van het gemeentehuis. 
  • Tenslotte hamert de VVD op de retroactiviteit, of in gewoon Nederlands, het recht van álle 609 aangeschreven burgers op een gelijke behandeling. Het nieuwe beleid van weth. Frijdal zal ook moeten gelden voor de reeds afgehandelde zaken. Heeft een burger in het verleden betaald “om er maar vanaf te wezen” of “om maar geen rechtszaak te hoeven voeren”, of enige andere reden, het maakt niet uit. Deze zaken moeten opnieuw getoetst worden aan de opgedane ervaringen. Mocht blijken dat er ten onrechte betaald is, dan wordt dat geld teruggestort.

Maken we vorderingen in de beraadslagingen ?..... Dat retro-actieve zal er denk ik wel komen. Die hardheidsclausule, daar moet het héle college achter staan, niet alleen onze VVD wethouder. Ik heb vooralsnog het vertrouwen dat die clausule er komt en juist wordt toegepast.
Hoewel we als VVD-fractie vertrouwen hebben in weth. Frijdal als de grote regisseur van Revindicatie2.0, beloof ik Putter en u allen om de mij toegezwaaide politieke zwaarte en inzicht in te zetten om bovenop de uitvoering te blijven zitten.

Zint iets u niet, zint iets mij niet…ik zal er aandacht voor vragen.
Laat ik dan afsluiten met een citaat over reputatie in het algemeen en de mijne in het bijzonder:
“Een mens is zelden zo goed als zijn reputatie, maar ook zelden zo slecht.”

Je bewonderaar, Martin Vuyk

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief