WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA: Blij en Bedroefd
Wijdemeren, do 6 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA Wijdemeren is blij met het voorstel van DB om de leges voor evenementen af te schaffen. Wel betreurt het CDA dat de afspraken met andere fracties niet zijn nagekomen.

persbericht

CDA Wijdemeren:
Goed dat de leges voor evenementen van tafel gaan

Het CDA Wijdemeren is blij met het initiatiefvoorstel van DorpsBelangen om de leges voor evenementen weer af te schaffen. Wel betreurt het CDA dat de afspraken, die de raadsleden bij de commissiebehandeling van het evenementenbeleid hebben gemaakt, niet zijn nagekomen.

"Uiteindelijk telt natuurlijk het resultaat en ik verwacht in de raadsvergadering van 6 maart unanieme instemming. Dan is tenminste die onzinnige evenementenboete van tafel", zegt CDA-fractievoorzitter Theo Reijn. "Daar zullen de vrijwilligers die evenementen in onze dorpen organiseren heel blij mee zijn en dat is het belangrijkste. Maar het getuigt van weinig respect voor de collega-raadsleden dat DorpsBelangen nu in haar eentje als redder van de evenementen gezien wil worden. Het voorstel om de vrijwilligers fors te laten betalen voor een vergunning komt immers uit de koker van het DorpsBelangen/D66-college zelf."

Geschrokken raadsleden

Pas bij de behandeling van het evenementenbeleid in de commissievergadering van 6 februari schrokken de raadsleden van de gevolgen van het besluit dat zij eerder hadden genomen. Organisatoren van evenementen, zoals de ijsclubs en de Stichting Sloep, maakten klip en klaar duidelijk dat de te betalen leges van ruim 550 euro niet op te brengen zijn. Het zou het einde betekenen van de talrijke evenementen in onze dorpen.

Reijn: "Het CDA vond het nogal opmerkelijk dat de raadsleden nu pas door hadden wat de gevolgen waren. Dat kan twee oorzaken hebben: je hebt weinig binding met de organisatoren en geen idee hoe zijn evenement financieel rond moet komen of je hebt tijdens de begrotingsbehandeling niet goed opgelet. Het laatste lijkt mij haast onmogelijk, want het CDA heeft bij die behandeling heel specifiek vragen over de leges aan de collega-raadsleden gesteld. Die bleven toen onbeantwoord." Voor het CDA was de invoering van leges voor evenementen één van de redenen om tegen de begroting te stemmen. Bij het definitief vaststellen van de leges, in de raadsvergadering van 19 december, was het CDA de enige partij die tegen stemde.

Gezamenlijk initiatief

"In de commissievergadering van 6 februari werd al snel duidelijk dat alle partijen van de leges voor evenementen af wilden", vertelt Reijn. "Ik heb toen aangekondigd dat het CDA het initiatief zou nemen om in de raadsvergadering van 6 maart hiervoor met een voorstel te komen. Wij hebben toen afgesproken dat het CDA alle partijen zou benaderen om een gezamenlijk – door alle politieke partijen ondertekend – voorstel op te stellen. Dan vind ik het een beetje flauw en oncollegiaal als DorpsBelangen die afspraken negeert en nu in haar eentje met een voorstel komt. Maar goed, uiteindelijk telt het resultaat en verwacht ik dat de door DorpsBelangen en D66 bedachte evenementenboete van tafel gaat."

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief