WIJDEMEERSE WEBKRANT
DB: Leges Verlagen
Wijdemeren, do 27 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Dorpsbelangen gaat op 6 maart in de raad voorstellen om de leges voor evenementenvergunningen op het nultarief te zetten.

persbericht

De fractie DorpsBelangen heeft een initiatiefvoorstel ingediend om de leges die moet worden betaald voor evenementenvergunningen vast te stellen op € 0,00. Dit initiatiefvoorstel wordt besproken in de raadsvergadering van 6 maart 2014.

In de raadsvergadering van 19 december 2013 zijn de Belastingverordeningen 2014 vastgesteld. In de tarieventabel behorend bij de Legesverordening zijn nieuwe tarieven vastgesteld voor evenementenvergunningen. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:25 van de APV zonder vooroverleg € 62,30 en voor een vergunning met vooroverleg € 560,70.

Voorafgaand aan de behandeling van de Nota Evenementenbeleid in de vergadering van de commissie Bestuur en middelen van 6 februari 2014 is door organisatoren van grote evenementen naar voren gebracht dat de legeskosten voor een vergunning met vooroverleg dermate hoog zijn dat het voortbestaan van de evenementen in gevaar komt. Door de ijsclubs is naar voren gebracht dat zij tijdens schaatsperiodes de gemeente veel werk uit handen nemen en dat het als onredelijk wordt ervaren om veel leges te betalen voor een vergunning.

Tijdens de commissievergadering is voorgesteld om niet-commerciële evenementen vrij te stellen van het betalen van leges voor evenementen. Het maken van onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële evenementen voor het betalen van leges is wettelijk niet mogelijk. Verder is in de commissievergadering naar voren gebracht om de nieuwe leges voor evenementen niet in te voeren vooruitlopend op de vaststelling van de Nota Evenementenbeleid.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in de Tarieventabel bij de Legesverordening de bedragen genoemd onder 3.2.1.1 (evenementen zonder vooroverleg) en 3.2.1.2. (evenementen met vooroverleg) vast te stellen op € 0,00.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief