WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Polititiek Debat Ondernemers
Kortenhoef, wo 5 maart 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Ongeveer honderd mensen waren gisteren aanwezig bij het politieke debat dat door de Wijdemeerse ondernemers werd georganiseerd in De Dobber in Kortenhoef.

Vier lijsttrekkers en een nummer twee (Stan Poels PvdA/GL) verdedigden de standpunten van hun partij. Hildebrand Bijleveld leidde de avond met verve, waarbij hij het de politici af en toe knap lastig maakte door uitspraken te eisen of door ja of nee te laten antwoorden.

Er werden een aantal stellingen behandeld over bereikbaarheid, verkeersmaatregelen (bloembakken), randwegen, een facelift voor winkelcentra, de vraag of de Wijdemeerse politiek wel klaar is voor het uitvoeren van de gedecentraliseerde sociale beleid, de revindicatie en nog enkele onderwerpen.


V.l.n.r. Tim Emmelot (VVD), Gert Zagt (DB), Stan Poels (PvdA/GL),
Theo Reijn (CDA) en Joost Boermans (D66).

Per onderwerp kreeg één lijsttrekker de gelegenheid om zijn mening te geven over een onderwerp, waarna de anderen daar op konden reageren. Er waren drie onderwerpen die eruit sprongen qua aandacht en vragen uit de zaal. De bloembakken, de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp, en de revindicatie die verreweg de meeste tijd eiste. Hildebrand Bijleveld had zich uitstekend voorbereid op de avond, want hij wist de goede vragen te stellen. De meest ontspannen en realistische indruk bij het beantwoorden van de vragen maakte Stan Poels van de PvdA/Groen Links. In het gezelschap van ondernemend Wijdemeren een prestatie van formaat.

Bereikbaarheid en Bakken

Bij het onderwerp bereikbaarheid pendelde de discussie tussen glasvezel, de toegankelijkheid van het gemeentehuis en het openbaar vervoer. Over winkelcentrum de Nootweg was men wel tevreden, maar aan de Meenthof mag wel wat gedaan worden. Theo Reijn (CDA) wees er op dat in de voormalige gemeente 's-Graveland bewust naar concentratie van de winkels op de Meenthof toe was gewerkt. In Loosdrecht miste hij die strategische aanpak. Gert Zagt (DB) is zeer tevreden met de resultaten van de bloembakkenproef. Hij vindt wel dat er gewerkt moet worden aan randwegen, omdat die de enige echte oplossing van de problemen zijn. De overige partijen, behalve het CDA, willen wel af van de bakken, maar het 30 km regime op de vaartwegen wel handhaven, maar dan met andere middelen. Het CDA wil de bakken verwijderen en de weg 50 km maken, met uitzondering van het deel, nabij de Klapbrug, dat altijd al 30 km was.


Hildebrand Bijleveld legde de lijsttrekkers het vuur aan de schenen.

Sociale Domein

De decentralisatie van het sociale domein leidde, zoals altijd, tot een hopeloze spraakverwarring. Waar Tim Emmelot (VVD) pleitte voor Wijdemeers geld zelf uitgeven en niet aan samenwerkingsverbanden, welke dan ook, legde wethouder en lijsttrekker Joost Boemans (D66) geduldig uit dat hij dat totaal fout zag. De samenwerking SWW koopt gezamenlijk met enkele tientallen Utrechtse gemeenten zorg in. Maar, zei hij erbij, iedere cliënt mag zelf kiezen of hij voor zorg naar Maarssenbroek, Hilversum of waar dan ook heen gaat. Hildebrand Bijleveld zei er niet veel meer van te snappen. "Of de gemeente koopt zorg in, of de cliënt doet dat. Beiden kan niet! De vraag of iemand met een sociaal probleem wel of niet naar Maarssenbroek moet, of niet, bleef vaag. De wethouder/lijsttrekker van D66 ontkende dat met kracht. Uit de zaal kwam daarop de opmerking dat Wijdemeren dus ook met Den Helder en Roermond een samenwerkingsverband aan had kunnen gaan. Stan Poels (GL) vindt dat Wijdemeren met de keus voor de SWW samenwerking voorsorteert op herindeling en samenvoeging met die gemeenten. Hij vindt dat de bewoners over die keuze netjes voorgelicht hadden moeten worden en er in een referendum hun oordeel over hadden moeten kunnen geven.

DB houdt vast aan revindicatie

Bij de behandeling van het revindicatieproject waren de kampen scherp gescheiden. Gert Zagt (DB) verklaarde dat het revindicatieproject niet is bedoeld om geld op te brengen, maar dat het om rechtsgelijkheid gaat. Die opmerking leidde tot enig gejoel vanuit de zaal. Zagt staat vierkant achter het revindicatieproject en wil het niet heroverwegen. Op de vraag van Hildebrand Bijleveld, of Gert Zagt de afgelopen tijd nieuwe dingen over het revindicatieproject had gehoord was het antwoord kort en bondig: "Nee." "Het kadaster is de enige realiteit als het over eigendom van grond gaat." :verklaarde de Dorpsbelangenvoorman.

Halve voordeur

Update 5-3-2014, 23.40: De lijsttrekker van DB, Gert Zagt, verzoekt rectificatie van onderstaande tekst. U leest die, alsmede de reactie van de WWK in het volgende bericht.

De heer Stalenhoef uit Nederhorst maakte meteen korte metten met de opmerking over het kadaster. Hij woont aan de Dammerweg en ontving ook een stuitingsbrief met het beruchte kadasterkaartje. "De grens tussen mij en mijn buren loopt door het midden van mijn voordeur. Een meter van mijn huis schijnt van de buren te zijn." Hij bevestigde wat de heer Vollers eerder tijdens de commissie inbracht. Op de Dammerweg kreeg een deel van de bewoners grond van de gemeente Nederhorst cadeau. De overige bewoners moeten nu voor hun strook 159 euro per m2 aan Wijdemeren betalen.

Wet is glashelder

De heer Ockhuisen uit Loosdrecht vindt "het onvoorstelbaar wat hier in Wijdemeren gebeurt. De wet is glashelder als je te goeder trouw grond in gebruik hebt genomen en de eigenaar heeft niets van zich laten horen, dan verjaart de eigendom na 10 jaar. Heb je te kwader trouw de grond in bezit genomen, dan is de verjaringstermijn 20 jaar. Bovendien moet de gemeente na het verzenden van een stuitingsbrief binnen een half jaar activiteiten ontplooien om te onderzoeken en met de gebruiker in gesprek te gaan. Dit revindicatieproject is de gemeente onwaardig. "Hij wees op de brief van mevrouw Van Hooft uit Loosdrecht, die duizenden euro's aan advocatenkosten kwijt was om zich de gemeentelijke claim van het lijf te houden. "Schandalig!" :was zijn oordeel.

Generaal pardon en Harmoniseren

De andere lijsttrekkers, behalve D66, waren duidelijk in hun standpunten. Tim Emmelot (VVD), Theo Reijn (CDA) en Stan Poels (PvdA/GL) willen donderdagavond spijkers met koppen slaan en tot één of andere vorm van een generaal pardon en/of harmoniseren (Dammerweg) besluiten.
Joost Boermans (D66) opereerde zeer behoedzaam en voorzichtig. Hij wil de kwestie over de verkiezingen tillen en er dan nog eens goed naar laten kijken. Of hij wel of niet achter het voorstel van zijn eigen college staat om de revindicatie uit te besteden aan bureau Eiffel liet hij in het midden, maar hij nam geen minderheidsstandpunt in binnen het college. Hoewel in het college voorstel het drempelbedrag voor bureau Eiffel dat het bureau mag houden, niet genoemd is gaven Tim Emmelot en Theo Reijn aan dat het hier om enige tonnen gaat. In het collegevoorstel staat dat de afhandeling door Eiffel nog een jaar of vijf, zes zal duren.

Het was een zeer geanimeerde avond die echter niet veel compleet nieuwe gezichtspunten bracht, of het zou moeten zijn dat Dorpsbelangen morgenavond in de raad met 11 zetels (incl. Siderius) van de 19 vast houdt aan de ingezette koers van het revindicatieproject, zoals verwoord door lijsttrekker Gert Zagt.

Dossier Revindicatie

bron
WWK
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief