WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Info-avond Vuntusplas
Oud Loosdrecht, do 20 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Over de Vuntusplas organiseren Natuurmonumenten, Noord-Holland en het Waterschap AGV op dinsdag 4 maart een informatiebijeenkomst bij Abrona Robberse Eiland.

persbericht

Informatiebijeenkomst Natuurgebied Vuntus

Natuurmonumenten, de provincie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht organiseren op dinsdag 4 maart een informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst kunnen omwonenden en geïnteresseerden vanaf 19:30 doorlopend informatie halen en vragen stellen over de werkzaamheden die natuurgebied de Vuntus in Loosdrecht te wachten staat. De bijeenkomst vindt plaats bij Abrona Robberse Eiland aan de Oud-Loosdrechtsedijk 234 in Loosdrecht en duurt tot uiterlijk 21:30.

Natuur staat onder druk

De Vuntus, het natuurgebied in de Oostelijke Vechtplassen ten noorden van Oud Loosdrecht, krijgt een impuls. Natuurmonumenten investeert samen met de provincie Noord-Holland en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in de natuur en waterkwaliteit van dit gebied. Dat is hard nodig, omdat de bijzondere natuur in dit gebied ten oosten van Vuntusplas onder druk staat. Bovengenoemde partijen hebben in overleg met de gemeente een conceptplan voor de inrichting opgesteld dat op 4 maart aan bewoners, ondernemers, belangstellenden en belanghebbenden wordt toegelicht.

Ruimte voor kano’s, wandelen en rust

In het plan zijn ook maatregelen opgenomen voor versterking van de recreatiemogelijkheden. “De Vuntus is kwetsbaar voor verstoring maar langs de randen van het gebied is er ruimte om de natuur te beleven. De bestaande kanoroute wordt opgeknapt, er komt een eenvoudig wandelpad en er worden twee picknickplaatsen aangelegd. Daar kan iedereen dan van genieten" aldus boswachter Marcel Kwant.

Tijdens de informatiebijeenkomst wordt het conceptplan toegelicht en kan het eventueel op details nog aangepast worden.

Planning

Het afgelopen jaar is met verschillende belanghebbenden overleg gevoerd over het plan. De inbreng is waar mogelijk verwerkt in het conceptplan. Als alles volgens planning verloopt, starten de werkzaamheden in het najaar van 2014 en is het eind 2015 klaar. Actuele informatie over de bijeenkomst, planning en andere activiteiten vindt u op www.natuurmonumenten.nl of neem contact op met boswachter Marcel Kwant via: m.kwant@natuurmonumenten.nl

Varen en meewerken

“Omdat we ons kunnen voorstellen dat belangstellenden goed op de hoogte willen zijn van de geplande werkzaamheden, organiseert Natuurmonumenten samen met de provincie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht een vaarexcursie en een natuurwerkdag. Iedereen die dat wil kan meevaren door het gebied onder begeleiding van de boswachter. Tijdens een natuurwerkdag kunnen geïnteresseerden fysiek aan de slag en op deze manier een start maken met de werkzaamheden” oppert Marcel Kwant. Inschrijven voor de vaarexcursie of de natuurwerkdag kan tijdens de informatiebijeenkomst.

Nieuw leven in het veen

De opknapbeurt wordt voor een deel gefinancierd vanuit het Europese LIFE+ project ‘Nieuw leven in het veen’ (New Life for Dutch Fens). LIFE Nature is het Europese financieringsprogramma voor projecten die leefgebieden en planten- en dierensoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de soortenrijkdom.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief