WIJDEMEERSE WEBKRANT
Stemverklaring
Wijdemeren, di 1 oktober 2013

Cor Koster wil weten waarom een raadslid stemt wat hij stemt en pleit daarom voor een veel ruimer gebruik van de stemverklaring. Waarom stemt een raadslid wat hij of zij stemt?

Update 1-10-2013, 16.58: Er stond hieronder dat de hoofdelijke stemming over subsidie voor peuterspeelzalen ging. Dat was fout. Die tweede stemming ging over de VVD-motie om drie zondagen in december de winkels in Wijdemeren de gelegenheid te bieden om open te zijn.

Afgelopen donderdag werd er twee keer hoofdelijk gestemd. Eén keer over de CDA motie om te stoppen met de proef met de bloembakken en één keer over de VVD motie inzake drie zondagen zonder winkelsluiting in december. Het gebeurt bijna nooit, maar het hoofdelijk stemmen is voor publiek en pers veel duidelijker en overzichtelijker dan het stemmen bij hand opsteken. Ieder raadslid moet even bij zichzelf te rade gaan of hij "Voor" of "Tegen" roept als zijn naam wordt afgeroepen bij een politiek belangrijke stemming. Dat doet iets.

"Wat vond ieder DB-raadslid van de motie van het CDA?" :vraagt Cor Koster zich bijvoorbeeld af.

ingezonden brief

Over Stemmen

Dat Dorpsbelangen de meerderheid in de raad heeft, betekent gelukkig niet dat alles dichtgespijkerd is. Meestal krijgen bij DB de individuele fractieleden de vrijheid om bij een bepaald collegevoorstel naar eigen inzicht te stemmen. Het is dus niet zo dat DB altijd één gesloten blok vormt, zodat de rest van de raad gevoeglijk naar huis kan gaan.

Dit is bevordelijk voor de democratie. Ieder raadslid dient immers een stem te hebben, d.w.z. uiting te kunnen geven aan zijn/haar mening. Dit voorbeeld zou door meer fracties gevolgd moeten worden. De leden van het CDA en de VVD stemmen namelijk altijd precies hetzelfde, ook al heeft men vast niet altijd dezelfde mening. Bij de andere fracties speelt de zaak natuurlijk niet, omdat dat allemaal éénmanspartijtjes zijn. 

Moverende redenen

Toch zit er een nogal groot nadeel aan de procedure die Dorpsbelangen hanteert. Eén voorbeeld: op de laatste raadsvergadering kondigde fractievoorzitter René Voigt bij een bepaalde zaak aan dat zijn fractie verdeeld zou stemmen "om hen moverende redenen". Wel wilde hij kwijt waarom hij zelf een bepaald standpunt innam. Of die andere DB'ers vóór of tegen waren, merkten we pas bij de hoofdelijke stemming. Het WAAROM van hun keuze bleef echter verborgen.

Dit is een verschraling van de discussie. Ik vind dat wij, inwoners van Wijdemeren, er recht op hebben te weten waarom men stemt zoals men stemt. Je kunt het niet maken om als gekozen raadslid te zeggen: ik vind wat anders dan wat m'n fractie vindt, maar ik ga niet publiekelijk vertellen waarom ik afwijk van mijn fractie.

Toegegeven, het zal misschien niet meevallen om ervoor uit te komen dat je vóór (of tegen) plantenbakken op straat bent, juist omdat je zelf aan het Noordereinde woont. Of akkoord te gaan met een voorbereidingsbesluit omdat je zelf privébelang hebt bij de uitkomst van de stemming. Maar toch…

Stemverklaring noodzakelijk

Met die rare verdeling van de raadszetels in onze gemeente is het van belang dat we weten wat ieder raadslid vindt of zegt of doet. We moeten dus vaker een stemverklaring te horen krijgen. Straks hebben we verkiezingen en dan willen we onze volksvertegenwoordigers daarop af kunnen rekenen.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief