WIJDEMEERSE WEBKRANT
Het Gesprek van de Dag
Wijdemeren, ma 30 september 2013

DB-fractievoorzitter René Voigt schreef zijn impressie van de raadsvergadering van afgelopen donderdag.


René Voigt (DB)

Het Gesprek

Voigt schrijft o.a. dat wethouder Abrahamse in gesprek gaat met de Vrienden van het Bos van Hacke. Dat klopt. De wethouder zegde dat donderdag weer toe. Aan de stroom boze tweets van vandaag te zien, is de uitvoering van die toezegging weer eventjes niet gelukt. Maar, morgen is er weer een dag en overmorgen ook...

ingezonden bericht

Impressie van een DorpsBelanger van de laatste
Raadsvergadering op 26 september 2013

Rik Jungmann schreef in de Wijdemeerse Webkrant: “Als de voortekenen niet bedriegen begint de verkiezingscampagne morgenavond”.

Hij zat er niet ver naast. Het werd een bijzondere raadsvergadering met veel belangstellenden op de publieke tribune, moties, amendementen, ordevoorstellen, schorsingen en hoofdelijke stemmingen.
De motie om de proef op de Vaartwegen met onmiddellijke ingang te stoppen haalde het niet. Dit betekent dat de bloembakken niet worden weggehaald. Er zal nog wel een discussie plaatsvinden over de kosten. DorpsBelangen betoogde dat het college nog niet mag beginnen met fase 2 (Zuidereinde en Emmaweg); er moet eerst duidelijkheid aan de raad  worden gegeven over de financiën.

De meerderheid van de DorpsBelangenfractie steunde een amendement over de subsidie peuterspeelzalen, waardoor de subsidie in 2014 gehandhaafd blijft.
Een motie om -vooruitlopend op de bespreking van een initiatiefvoorstel om een nieuwe verordening vast te stellen waardoor koopzondagen mogelijk worden- drie koopzondagen in december aan te wijzen werd door de meerderheid van de raad verworpen.

Wethouder Abrahamse gaat -mede onder druk van DorpsBelangen- eindelijk in gesprek met de Vrienden van het Bos van Hacke.

Het was opvallend dat bij de stemmingen niet steeds de traditionele coalitie/oppositie stemverhouding te zien was.

Tot de verkiezingen in 2014 hebben we nog zes raadsvergaderingen, inclusief de begrotingsbehandeling. Het zou mooi zijn als die vergaderingen in dezelfde goede sfeer verlopen als de raadsvergadering van 26 september. Zeker is dat niet, want je weet nooit  wat de verkiezingskoorts allemaal teweeg kan brengen.

René Voigt
Fractievoorzitter DorpsBelangen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
Douwe van Essen
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief