WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
VVD fractie Gescheurd
Wijdemeren, di 8 januari 2013

De VVD fractie is gescheurd. Joep Frijdal en Martin Vuyk kunnen niet door één deur met Liesbeth Siderius en zetten haar uit de fractie.

Update 8-1-2013, 17.43: Reactie Liesbeth Siderius toegevoegd.

Update 9-1-2013, 10.03: Fout hersteld. Niet Pascal Falkmann, maar Michiel van Balen is de eerste opvolger op de VVD lijst.

VVD1 en VVD2?

In onderstaand persbericht laten Joep Frijdal en afdelingsvoorzitter Sieta Vermeulen weten dat Liesbeth Siderius geen onderdeel meer uitmaakt van de fractie. In het persbericht staat niet wat Liesbeth Siderius nu gaat doen. Houdt zij haar zetel en blijft zij in de raad (VVD2), gaat ze samen met een andere partij (D66, WIJ) , of staat zij haar zetel af. In het laatste geval zal aan Michiel van Balen gevraagd worden om haar op te volgen. Accepteert die de benoeming niet, dan volgt Pascal Falkmann op de lijst.


Liesbeth Siderius

In de raad zitten vier partijen die tot nu toe ongeschonden de raadsperiode doorkomen (DB, CDA, GL en D66). Twee daarvan kunnen niet scheuren, omdat zij slechts één fractielid hebben (GL, D66). Wel gescheurd zijn nu de PvdA (afsplitsing WIJ) en de VVD (nog onduidelijk wat er gaat gebeuren). In de sfeer van fractieassistenten zijn er meer afhakers geweest, bijv. ook bij D66.

Pais en Vree

Gisteren zond Liesbeth Siderius nog een ingezonden bericht naar de WWK waarin zij uitlegde waarom zij afwijkend stemde van de overige twee VVD fractieleden. Dat bericht had de opvallende titel "Pais en Vree".

Reactie Liesbeth Siderius

In de namiddag had de WWK contact met Liesbeth Siderius over de ontstane situatie. Zij verklaarde dat zij het ultimatum, aan haar gesteld door haar fractiegenoten, in het geheel niet had zien aankomen. Zij komt nog bij van de schok en denkt nog na over haar positie. Vooralsnog staat zij op het standpunt dat zij met veel voorkeursstemmen gekozen is en daarom haar zetel wil behouden. Zij wil in die hoedanigheid opereren als VVD'er buiten de formele VVD gelederen. Intussen beraadt zij zich echter nog en overlegt zij met deze en gene over haar positie.

persbericht

De VVD Wijdemeren laat hierbij weten, dat de VVD fractie na rijp beraad het vertrouwen in mevrouw Liesbeth Siderius heeft opgezegd. Mevrouw Siderius zal daarom met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaken van de VVD fractie.

Fractievoorzitter Joep Frijdal geeft aan dat de fractie tot haar besluit is gekomen omdat in de afgelopen twee jaar tussen mevrouw Siderius enerzijds en de overige twee fractieleden anderzijds over een aantal zaken een dusdanig onoverbrugbaar verschil van inzicht is ontstaan waardoor een constructieve samenwerking niet langer mogelijk is.

Bemiddeling door de VVD Kamercentrale in het afgelopen jaar heeft niet de oplossing gebracht.

De VVD betreurt het deze beslissing te moeten nemen.

Joep Frijdal, Fractievoorzitter
Sieta Vermeulen, Bestuursvoorzitter

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
PB/WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
PB/RJ
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief