WIJDEMEERSE WEBKRANT
Opgravingen Dillewijn
Ankeveen, zo 8 augustus 2013

Morgen beginnen de archeologische opgravingen op het terrein naast De Dillewijn, de voormalige Hervormde Kerk in Ankeveen die wordt omgebouwd tot cultureel centrum.

Cultureel Centrum Ankeveen

In het Weekblad Wijdemeren wijdde Joop Glijn afgelopen woensdag een voorpagina-artikel aan de verbouwing van de Hervormde Kerk in Ankeveen tot Cultureel Centrum. Die verbouwing heeft flinke vertraging opgelopen omdat archeologen een middeleeuwse begraafplaats naast het kerkje vonden. Die begraafplaats bleek tot vier lagen diep te zijn. Tot nu toe was niet bekend dat er op die plek een begraafplaats was geweest. Ook werd een deel van het fundament van een oude kerk, de St. Maartenskerk blootgelegd, waaruit bleek dat die kerk anders gesitueerd was dan tot nu toe gedacht werd.

Vertraging en kosten

Vanwege de vondst dreigde de verbouwing tot cultureel centrum vertraging op te lopen. Bovendien zouden er extra kosten kunnen ontstaan door het benodigde archeologisch onderzoek. Opgraving en onderzoek van het hele terrein naast de kerk zou kostbaar zijn. In samenspraak met de gemeente, de archeologen en de Stichting Cultureel Centrum Ankeveen (SCCA) is besloten om de bouw van de ondergrondse foyer, .niet langer op te houden. De foyer wordt naast de kerk ondergonds gebouwd om ruimte in de kleine kerk te sparen.De voorbereidingen voor die bouw zijn al begonnen. Op andere plaatsen van het terrein zal morgen begonnen worden met op- en uitgraven van de oude begraafplaats om er archeologisch onderzoek aan te doen.

Website

De opgraving zal ongeveer vijf weken duren. Datgene wat gevonden wordt zal worden overgebracht naar een depot van de provincie in Haarlem. Op de website van de SCCA (www.dedillewijn.nl)zal binnenkort te vinden zijn hoe het met de verbouwing gaat en wat de resultaten van de opgravingen zijn. Mogelijk wordt er een museumpje ingericht waar vondsten tijdelijk tentoongesteld worden.


Wie dorst heeft, kome, en die wil,
neme het water des levens om niet.

1902


Gemeente 's-Graveland

Gemeentelijk
Monument


Rechts het terrein waar de opgravingen plaats vinden.


Ach ja, ....

Lees ook:

Emplooi voor NH Kerk 18-3-2006
21032013 Kerkenveiling Dillewijn
03062013 Inhaalslag
06062013 Ankeveen Artistique

bron
WW
foto
Rik Jungmann
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief