WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Brief en Verslag Afvalzorg
Kortenhoef, wo 25 juli 2012

Verrast ontvingen aanwonenden van de Bruinjoost een verslag van Afvalzorg van de informatiebijeenkomst over Groenewoud. Waar zij niet bij waren...

(Update 27-7-2012, 16.41: De scans van het verslag van de infoavond en de vragen en antwoorden zijn vervangen door pdf documenten. De scan van de brief is vervangen door een webpage.)

Wie is omwonend?

Of ditmaal alle omwonenden van de belt Groenewoud in Kortenhoef de brief met het verslag ontvingen weten wij niet. Het is niet duidelijk welke definitie Afvalzorg hanteert voor het begrip "Omwonenden van locatie Groenewoud". Uit gesprekken die de WWK de afgelopen weken had komt het beeld naar voren dat de Kortenhoefsedijk en de Emmaweg door Afvalzorg uitgenodigd waren voor de eerste informatiebijeenkomst van 26 juni in De Drie Dorpen. De wijk ten zuiden van de Zuidsingel (Moerendael, Zoete Inval, etc.) lijkt niet uitgenodigd te zijn, evenmin als de bewoners van de Zuidsingel en verder. Wel stond er een advertentie in de Wie Wat Waar bleek achteraf, maar daar werd veelvuldig overheen gelezen. (De gemeente communiceerde niets hierover.)

Eerste stappen al gezet

In de brief van Afvalzorg aan de omwonenden staat dat circa 150 aanwezigen de "nuttige en levendige" bijeenkomst op 26 juni bezochten. Alle bezwaren en wensen werden door Afvalzorg geïnventariseerd. Ook schrijft Afvalzorg dat reeds een aantal vervolgstappen op het gebied van sanering van de stort, verkeer, natuur, recreatie, grondgebruik en -verwerving zijn gezet.

NM eruit, NH erin

In de brief staat dat Natuurmonumenten is afgehaakt als actief initiatiefnemer van het project naar aanleiding van vragen over de rollen van Natuurmonumenten, de gemeente Wijdemeren en de provincie Noord-Holland (die in eerste instantie niet als initiatiefnemer werd genoemd). De rol van Natuurmonumenten wordt eigenlijk overgenomen door de provincie. De provincie is het bevoegd gezag voor sanering van de belt. Noord-Holland gaat zich actief bezighouden met de ontwikkeling van natuur en recreatie.

30 oktober Info-avond

Uit het verslag van de informatieavond is op te maken dat Afvalzorg indertijd de gelegenheid bood om vooraf vragen in te dienen waarop het antwoord op 26 juni gegeven zou worden. Of er tijdens de avond ook vragen zijn gesteld en welke antwoorden daarop gegeven werden, staat niet in het verslag. Op 30 oktober 2012 wordt een nieuwe informatieavond in De Drie Dorpen georganiseerd. Als u belangstelling heeft, dan moet u zich vooraf aanmelden bij c.schulze@afvalzorg.nl of per telefoon 088 8010801. Half oktober zal Afvalzorg een website openen, www.projectgroepgroenewoud.nl. Op die site kunnen omwonenden de laatste stand van zaken lezen en reacties geven. Wilt u een waterwoning kopen in het gebied, dan kunt u zich nu al aanmelden bij de projectleider van Afvalzorg (j.ninaber@afvalzorg.nl).

Wie stortte en van wie mocht dat?

Bij de vragen staat één vraag die het hart van de problematiek raakt.

  1. Welke bedrijven hebben in het verleden chemisch afval op Groenewoud gestort?
  2. Welke overheidsinstantie heeft hiervoor toestemming gegeven?

Het antwoord door Afvalzorg is van een verbluffende eenvoud:
"Op basis van de hinderwetvergunning is er in de periode vanaf 1959 tot 1973 afval gestort op Groenewoud. De vergunning is afgegeven aan de gemeente Hilversum."

Er wordt geen antwoord gegeven op vraag 1, welke bedrijven noch op vraag 2, wie gaf toestemming.

Het antwoord op vraag 1 is moeilijk te geven omdat er veel illegaal en 's nachts zonder toezicht werd gestort (de sleutel hing bij het hek). Dat was in die tijd zeer lucratief, want het was een zeer goedkope manier om van chemisch afval af te komen. Zeker is dat de Hilversumse gasfabriek teerhoudend afval stortte. In het dorp circuleerden tal van namen van bedrijven die er stortten, zoals Polak en Schwartz (later IFF), Philips Duphar (later Solvay) en tal van andere bedrijven uit de wijde omtrek. Of dat gebeurde onder de werkingssfeer van de stortvergunning van de gemeente Hilversum (dus met toestemming) is ons niet bekend. Let wel, niemand had midden jaren zestig door hoe schadelijk dat was en welke enorme kosten het zou geven om de rommel op te ruimen.

Het antwoord op vraag 2 is uiterst simpel. De hinderwetvergunning aan Hilversum werd gegeven door de gemeente Kortenhoef. Na de herindeling met 's-Graveland en Ankeveen op 1 januari 1966 ging die vergunningverlening over naar de gemeente 's-Graveland. Die lijn doortrekkend is Wijdemeren, als erfgenaam van 's-Graveland, verantwoordelijk voor de vergunningverlening indertijd.

Informatie

Om een eind te maken aan de onduidelijkheid wie nu wel en wie niet de brief van Afvalzorg heeft ontvangen en wie nu wel of niet weet wat er speelt en wat er in het verslag staat, publiceren wij de brief van 23 juli (eergisteren) aan "de omwonenden van locatie Groenewoud", het "verslag Informatiebijeenkomst Plan Groenewoud" en "Gestelde vragen en antwoorden informatieavond plan Groenewoud, 26 juni 2012".

Brief 23 juli Verslag 26 juni (PDF) Vr. en Antwoorden (PDF)

Dossier Groenewoud

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief