WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
NatMon stapt uit Beltsanering
Kortenhoef, di 24 juli 2012

Natuurmonumenten trekt zich terug uit het project Groenewoud door onvoldoende begrip en draagvlak bij de omwonenden.

Dossier Groenewoud

persbericht

Natuurmonumenten niet langer initiatiefnemer van plan Groenewoud

Natuurmonumenten heeft besloten zich terug te trekken als mede-initiatiefnemer van Plan Groenewoud bij Kortenhoef. Plan Groenewoud  is een saneringsplan, samen met Afvalzorg ontwikkeld, voor de oude vuilstortplaats ten zuiden van  Kortenhoef.

De reden voor  terugtrekking  is dat Natuurmonumenten heeft gemerkt dat er voor haar rol als mede-initiatiefnemer van het plan voor het saneren van de voormalige vuilstortlocatie onvoldoende begrip en draagvlak is bij de omwonenden. Dit bleek onlangs bij een informatieavond over dit plan (26 juni jl.) en uit de daarop volgende reacties, o.a. in de lokale media.

Het plan omvat niet alleen de sanering van de stort, maar ook het gelijktijdig realiseren van natuur- en recreatiemogelijkheden in het gebied tussen de Kortenhoefse Dijk en de Emmaweg. De sanering waarborgt duurzaam goede omstandigheden voor de bestaande en de nog te ontwikkelen natuur. Voor deze sanering is extra grond nodig. Deze grond komt uit terreinen van Natuurmonumenten en daardoor ontstaan extra watergangen en petgaten.  Dit past bij de doelstellingen van de Ecologische Hoofdstructuur voor dit gebied.
De kosten van de sanering zijn hoog en er is naar een mogelijkheid gezocht om dit niet op de gemeentebegroting te laten drukken. In het voorgestelde plan worden de kosten gedragen door de verkoop van waterwoningen in hetzelfde gebied. Uitgangspunt daarbij was om een zo klein mogelijk aantal woningen te realiseren en deze zo natuurlijk mogelijk in te passen.

Natuurmonumenten ziet nog steeds goede mogelijkheden in dit plan omdat hiermee eindelijk de noodzakelijke sanering geregeld kan worden en tevens geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het gebied. De natuurkwaliteit van het gebied verbetert en de gekozen oplossing voor de woningen is passend in het landschap. Ook ontstaan er nieuwe  voorzieningen voor wandelaars en fietsers om te genieten van dit landschap.

De aanleiding voor het Plan Groenewoud is in de kern echter gelegen in de sanering van de stortplaats. De gemeente Wijdemeren is daarvan de grootste eigenaar. NV Afvalzorg Holding heeft bewezen kennis en ervaring op het vlak van saneringen. Het ligt dan ook meer voor de hand dat deze partijen nu samen verder de haalbaarheid van het plan onderzoeken, zoals ook toegezegd op genoemde informatieavond. Indien het plan te zijner tijd tot uitvoering komt, zal Natuurmonumenten, als grondeigenaar van een deel van het plangebied, graag haar medewerking verlenen.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief