WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
DB beslist over Voorstraat
Nederhorst den Berg, vr 18 februari 2011

Het was een lang debat gisteravond over het plan om de Spot onder te brengen in het oude gemeentehuis aan de Voorstraat. Een helder advies kwam er niet.

Gebouwenplan Nederhorst

Het college had, op verzoek van de raad, verwoord in een motie van Ria Hennis (DB) van december, alle kosten, haken en ogen uitgezocht als het contract met Van Oostrum verbroken zou worden, er geen huizen aan de Voorstraat gebouwd zouden worden en De Spot in het pand aan de Voorstraat ondergebracht zou worden. Het resultaat van die uitzoekerij werd in een brief naar de raad gezonden. De brief schetst een vergezicht waarbij centrum De Spot verhuist naar de Voorstraat, de huidige Spot en de sporthal gesloopt worden en het parkeerterrein, het plantsoen en de grond van de sporthal gebruikt gaan worden voor lucatieve woningbouw. Zelfs de spiksplinternieuwe brandweerkazerne zou er waarschijnlijk op termijn voor gesloopt worden.(Voor het gemak noemen we dit plan het "gebouwenplan" Nederhorst.)

Na een langdradige en uitvoerige inleiding door commissievoorzitter Joep Nuissl, waarin deze uitleg gaf over de status van de brief, het advies van de commissie, het vervolg en de vraag of wethouder Zagt nu wel of niet een verklaring over de Dobber mocht voorlezen, kreeg het college pas na een kwartier, twintig minuten, het woord.

College verdeeld


V.l.n.r. de wethouders Abrahamse, Boermans en Zagt.
(Linksboven de kin van HM de Koningin.)

Het college was verdeeld. Wethouder Gerard Abrahamse (VVD, RO) vond de juridische en financiële riscico's veel te groot en hield vast aan woningbouw aan de Voorstraat en nieuwbouw van De Spot. De wethouders Joost Boermans (D66, MSZ) en Gert Zagt (Fin.) waren van mening dat dit het moment was om de aanzet voor het gebouwenplan te geven. Onderdak voor verenigingen en de weg vrij om op termijn een plan te ontwikkelen voor woningbouw op de plek van De Blijk. Ook een kinderdagverblijf en een huisarts hebben zich aangemeld om ruimte in de Voorstraat te huren. Boermans: "We moeten de blik verder richten en het hele gebeid bij de Blijk opnieuw inrichten. Dit is een mooie stap voor Nederhorst."
Wethouder Gert Zagt benadrukte dat hij niet zomaar contractbreuk wil plegen, maar er netjes uitkomen met de projectontwikkelaar van de Voorstraat en de aannemer van De Spot. Hij gaf meteen al aan dat, als de ontwikkeling van het Spot-Voorstraatplan te lang duurt, alles op de helling gaat.


De heer Vuurmans spreekt in.

Insprekers waren de heer Vuurmans namens de Singelgroep en de heer Leyendeckers namens Van Oostrum. De heer Vuurmans herhaalde de bezwaren van de Singelgroep. Hij benadrukte dat de bestemming en het gebruik van de Voorstraat geen onderwerp van discussie zijn wat hem betreft.

Wij vatten de inhoud van het lange, lange debat hieronder samen.

VVD - tegen -Joep Frijdal vindt dat de risico's te groot zijn. Bovendien denkt de partij dat de procedures jaren gaan duren. De onderbouwing van het gebouwenplan werden door Martin Vuyk bestempeld als boterzacht (er zijn kansen...).
D66 - voor -Nanne Roosenschoon was het eens met wethouder Boermans.
GL - tegen - Felix Flameling vindt dat het college zich schuldig maakt aan onbehoorlijk bestuur ten opzichte van Van Oostrum.
PvdA - tegen - Ben Steenvoorden acht het gebouwenplan niet haalbaar.
CDA - tegen - Theo Reijn toonde begrip voor Van Oostrum. Hij wees er bovendien op dat met de sloop van De Blijk en de herontwikkeling van het gebied daar problemen gaan ontstaan voor de scholen en tal van verengingen. Hij vond het onbegrijpelijk dat wethouder Gert Zagt zich achter het gebouwenplan opstelde.
DB - nog geen standpunt - Emile Bakker stelde enige inhoudelijke vragen, maar liet zich niet uit over een standpunt dat zijn fractie inneemt.

Lichte verschuiving


Spitsroeden lopen voor het college.

Bij de beantwoording door het college was er een lichte verschuiving te bemerken bij wethouder Gert Zagt. Hij zei: "Als de kosten gaan, zoals geschetst door de inspreker (Van Oostrum red.), dan is het project onhaalbaar, dat vindt het hele college."

DB Nevelen

In tweede termijn werden de standpunten wat duidelijker verwoord, met uitzondering van DB, dat zich in nevelen bleef hullen.
Ria Hennis (DB) stelde voor om de brief op de raadsagenda van 3 maart te zetten en er dan over te stemmen. "Dan zien we wel." Wat haar partij gisteren vond werd niet uitgesproken. Voor het overige bleven de standpunten zoals ze waren. Joep Frijdal had de zakjapanner van huis meegenomen en even snel berekend dat de OZB met 28% zal stijgen als het gebouwenplan uitgevoerd wordt. Reijn: "Mission impossible." Flameling: "We zijn Sinterklaas niet." Steenvoorden: "Wethouder Zagt zegt het zelf. Niet haalbaar." Roosenschoon: "Toch nog even met Van Oostrum praten." Frijdal: "Een onbegaanbare weg."

Conclusie

Wat kon opgemaakt worden uit het debat van gisteren? Alleen als de hele fractie van DB en bloc met zijn negenen voor het gebouwenplan stemt kan er met de enkele stem van D66 een meerderheid van 10 tegen 9 ontstaan. Als er ook maar één DB fractielid uit de kar springt, dan gaat het plan niet door. Een schone taak voor fractievoorziter René Voigt derhalve.

Dossier Voorstraat Nederhorst

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
2 gr.
windkr. 3