WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
PvdA: Vragen Ter Sype
Loosdrecht, vr 18 februari 2011

De statenfractie van de PvdA vindt dat het woningbouwproject Ter Sype in de gemeente Wijdemeren actief bespoedigt moet worden door de provincie.

Tegenstrijdig

Daartoe stelde de statenfractie onderstaande schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten. Curieus is dat de PvdA gedeputeerde Sascha Baggerman de laatste tijd wat tegenstrijdige signalen rond Ter Sype afgeeft. In een verkiezingsdebat verklaarde zij dat er vanuit Noord-Holland niet meer gewerkt zou worden aan Ter Sype gezien de weerstand in Utrecht en daarbuiten, waarmee zij zich achter haar collega Bart Heller (GL) schaarde.

Op 10 februari presenteerde zij echter een rapport inzake woningbehoefte. Daarin werd gesteld dat er, met name in het zuiden van Noord-Holland (hier dus) een grote woningbehoefte is.

ingezonden bericht

PvdA Noord-Holland stelt schriftelijke vragen

PvdA: “Provincie moet woningbouw Ter Sype helpen bespoedigen”

De provincie moet het woningbouwproject Ter Sype in de gemeente Wijdemeren actief helpen bespoedigen. Dat bepleit de PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland. Er bestaat een grote behoefte aan betaalbare woningen in de Gooi- en Vechtstreek, en volgens de PvdA kan dit bouwproject daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

In de gemeente Wijdemeren wordt al jaren gewerkt aan het bouwplan Ter Sype met ca. 600 woningen, waaronder 35% betaalbare woningen. Gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in het zuiden van de provincie vindt de PvdA het van groot belang dat dit woningbouwproject snel van de grond komt. De verschillende gemeenten in de regio kunnen het echter niet eens worden.

Een mogelijke extra bedreiging voor de voortgang van het project vormt vliegveld Hilversum. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland hebben op 18 januari in principe besloten de ligging van de start- en landingsbanen van het vliegveld Hilversum voorlopig niet te wijzigen. Volgens de gemeente Wijdemeren kan het bouwplan dan niet worden uitgevoerd. De PvdA vraagt Gedeputeerde Staten met de gemeenten Wijdemeren en Hilversum in gesprek te gaan om te kijken of de start- en landingsbanen alsnog kunnen worden verlegd.


De Vragen

Geacht College,

In overeenstemming met artikel 45 van het Reglement van Orde verzoeken wij het College van Gedeputeerde Staten om schriftelijke beantwoording van onderstaande vragen.

Inleiding

In de gehele Gooi en Vechtstreek bestaat een tekort aan betaalbare woningen. In de gemeente Wijdemeren wordt al jaren gewerkt aan het bouwplan Ter Sype met ca. 600 woningen, waaronder 35% betaalbare woningen. Gezien de grote behoefte aan betaalbare woningen in het zuiden van de provincie vindt de PvdA het van groot belang dat dit woningbouwproject snel van de grond komt. De verschillende gemeenten in de regio kunnen het echter niet eens worden.

Een mogelijke extra bedreiging voor de voortgang van het project vormt vliegveld Hilversum. Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland hebben op 18 januari in principe besloten de ligging van de start- en landingsbanen van het vliegveld Hilversum voorlopig niet te wijzigen. Volgens de gemeente Wijdemeren kan het bouwplan dan niet worden uitgevoerd.

Vragen
 

  1. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met de voortgang van het plan Ter Sype te Loosdrecht/ Wijdemeren? Zo ja, in welke vorm bent u hierbij betrokken?
  2. Is uw College met ons van mening dat er in dit gedeelte van de Gooi en Vechtstreek (Wijdemeren) grote behoefte bestaat aan een divers bouwplan waarin 35% betaalbare woningen zijn opgenomen? Dit ook mede naar aanleiding van de cijfers genoemd in het onlangs gehouden onderzoek naar de woningbehoefte in Noord-Holland Zuid.
  3. Beogen Gedeputeerde Staten dit project te bespoedigen? Zo ja, bent u dan bereid uw bevoegdheden daartoe aan te wenden?
  4. Zijn Gedeputeerde Staten het eens met de gemeente Wijdemeren dat, wanneer de start- en landingsbanen van vliegveld Hilversum niet worden verlegd, het bouwplan in de huidige vorm niet kan worden uitgevoerd?
  5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid in overleg te gaan met de gemeenten Wijdemeren en Hilversum om de start- en landingsbanen alsnog te verleggen?

Namens de PvdA-fractie,

Ed Wagemaker en Tjeerd Talsma

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
2 gr.
windkr. 3