WIJDEMEERSE WEBKRANT
Sloopstop Dobber Opgelegd
Kortenhoef, do 17 februari 2011

Wethouder Gert Zagt deelde vanavond in de commissie mee dat het college afgelopen maandag de sloop in de Dobber heeft gestopt.

De wethouder las onderstaande verklaring voor teneinde de commissieleden te informeren.

Dossier De Dobber

verklaring

Informeren van de commissie, 17 februari 2011.
De Dobber

In overleg met de contractpartners (De verenigingen DSO, Amicitia en Bmol, Pejolam BV (AH/Landwaart) en de gemeente Wijdemeren) is in december 2010 afgesproken dat Albert Heijn/Landwaart een bouwaanvraag kan doen voor een gedeeltelijke herinrichting van De Dobber.

Belangrijke voorwaarde daartoe is o.a. dat de verenigingen, alvorens de vergunning verleend wordt, zekerheid willen hebben over het aantal van ongeveer 210 personen dat in de na de verbouwing nog resterende Dobber tegelijk aanwezig mag zijn.

Met elkaar is afgesproken  dat die duidelijkheid er vooraf komt.
Bovendien is het ook aan de gemeente zelf als eigenaar van het pand om toestemming voor een verbouwing te geven.

Jongstleden maandag 14 februari is geconstateerd dat al met (sloop)werkzaamheden in De Dobber is begonnen. De gemeente heeft onmiddellijk een sloopstop opgelegd. Immers er is nog geen vergunning verleend en er is ook geen toestemming van de eigenaar.

Pas als er duidelijkheid is over het toegestane aantal personen en één en ander desgewenst in een overleg met de contractpartners is gedeeld zal de gemeente haar definitieve fiat geven.

Gert Zagt
Wethouder Wijdemeren

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Wijdemeren
foto
---
auteur
G. Zagt
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
7 gr.
windkr. 3