WIJDEMEERSE WEBKRANT
Accommodatienota
Wijdemeren, vr 19 februari 2010

En weer lukte het niet om de subsidies, huren en bijdragen aan sociale, sportieve en culturele organisaties te harmoniseren.

Harmoniseren doet pijn.

Al acht jaar is Wijdemeren bezig om de bijdragen van de gemeente aan verenigingen en andere organisaties te harmoniseren tussen de drie voormalige gemeenten. Voor de herindeling was het beeld ruwweg dat 's-Graveland de meeste en de hoogste subsidies aan het verenigingsleven gaf. 's-Graveland had ook de hoogste OZB van de drie gemeenten. Loosdrecht was het tegenovergestelde. Een grote reserve, lage OZB en karige subsidies en voorzieningen. Nederhorst den Berg zat daar tussenin. Om het beeld nog wat ingewikkelder te maken, er waren tal van afspraken met verenigingen, waarbij de gemeente bijv. onderhoud aan sportvelden deed of een ruimte voor een zeer zacht prijsje ter beschikking stelde. Indirecte subsidies dus.

Na de herindeling werd begonnen met de harmonisatie van de directe subsidies, waarbij het doel was om in heel Wijdemeren tot hetzelfde beleid met dezelfde subsidiebedragen te komen. Omdat zo'n ingreep, zoals voorgesteld door de commissie Van den Broeck, soms wel erg rigoureus uitpakte werd een overgangsregeling gehanteerd.

Indirecte subsidies

Een zelfde traject werd later ingezet om de indirecte subsidies, de huren en het onderhoud van sportvelden. sporthallen en andere gemeentelijke eigendommen te harmoniseren in de drie kernen. Het resultaat daarvan staat in de accommodatienota. Die nota stond voor de raad van gisteren op de agenda, maar werd er op het laatste moment vanaf gehaald. Diverse raadsleden vroegen waarom de nota van de agenda gehaald was. De volgende reguliere raadsvergadering is pas in april. Op 10 maart om 19.00 uur is er ook een raadsvergadering, maar het enige wat er dan gebeurt is dat de oude raad aftreedt en de nieuwe raad aantreedt.

Wethouder Gerard Abrahamse toonde zich onaangenaam verrast. Hij zei dat hij de nota op de agenda van maart had willen zetten, maar die vergadering werd zonder zijn medewetenzomaar was afgeblazen. Bronnen in de raad verklaarden dat de wethouder wel degelijk wist dat er in maart geen raad gehouden wordt, maar het argument gebruikte om de zaak voor zich uit te schuiven.

Michiel van Balen (VVD) verzuchtte: "Dit stuk van de harmonisatie glipt helaas weer uit onze vingers."

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
3 gr.
windkr. 4