WIJDEMEERSE WEBKRANT
JOP Kortenhoef
Kortenhoef, di 3 november 2009

Er komt nog dit jaar een overdekte ontmoetingsplaats voor jongeren op het terrein van het voormalige jeugdcentrum De SmoeS aan de Kwakel te Kortenhoef.

persbericht

Ontmoetingsplaats voor jongeren

Burgemeester en wethouders hebben besloten om nog dit jaar een overdekte ontmoetingsplaats voor jongeren te realiseren op het terrein van het voormalige jeugdcentrum De SmoeS aan de Kwakel te Kortenhoef.

Eigen plek

Op 27 oktober vond er een bewonersbijeenkomst plaats in Kortenhoef, waar jongeren en bewoners met elkaar spraken over de irritaties die er ten opzichte van elkaar bestaan. Zo zijn er regelmatig klachten over overlastgevende jeugd in Wijdemeren. Met name geluidsoverlast, vernielingen en brutaal gedrag van jongeren baart bewoners zorgen. Jongeren gaven echter aan dat er te weinig voor hen georganiseerd wordt en, vooral, dat zijn geen eigen plek hebben waar zij bij elkaar kunnen komen. Zowel de jongeren als de bewoners waren het er over eens dat de jongeren een eigen plek moeten hebben.

Overlast verminderen

Om de wederzijds ervaren overlast van jongeren en bewoners te verminderen is het belangrijk om voor het einde van het jaar jongeren een voorziening te geven waar ze bijeen kunnen komen. Een overdekte ontmoetingsplaats is een goede oplossing voor het probleem en kan op deze plek op de Kwakel gerealiseerd worden.

Meedenken

Er was veel animo onder de jongeren om mee te denken over hoe de ontmoetingsplek eruit moet gaan zien. Velen gaven zich daar tijdens de bijeenkomst voor op. Binnenkort wordt er met hen over hun ideeën overlegd.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

Aan dit besluit ging het onderstaande vooraf:

30012007 JOP aan Parklaan
10042007 JOP-Container aan Parklaan
17042007 JOP: College luisterde
27042007 Met AOW in de JOP
09052007 Fietsen met de Jeugd
30902007 Dorpsplein: Goed Plan
15012008 JOP in Kortenhoef
2401207 JOP Kwakel: Matig verzet
08022008 JOPstijding
16042008 Dorpsavond Khoef - 's Gr.land
25042008 Dorpsavond over de Rest
08052008 Jongerenbeleid
26012009 Jeugdhonk: Buurt ongerust
27032009 Politiek café PvdA

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
9 gr.
windkr. 4