WIJDEMEERSE WEBKRANT
Laatste kans voor Bomen
's-Graveland, di 3 november 2009

Vanavond was er een extra raad, op initiatief van Hilbrand Korver die een laatste poging deed om de bomenkap te stoppen. Dat eindigde kantje boord.

Waslijst

Hilbrand Korver vond dat indertijd het raadsvoorstel om het Noordereinde te reconstueren en de daarbij behorende kap van 34 beuken aan het Noordereinde na onvolledige en onjuiste informatie van het college door de raad werd aangenomen. Zijn voorstel was dan ook om dat besluit terug te draaien en de bomen te laten staan, hetgeen hij naderhand in een motie vastlegde. Korver had een waslijst aan argumenten om zijn zaak te onderbouwen.

De VVD, CDA en GL lieten zich niet overtuigen. DBW was altijd al tegen de kap van de bomen, maar kon in de argumenten van Korver niets ontdekken dat wees op onjuiste informatie. "Het college voerde de opdracht van de raad uit en dat is het college niet te verwijten." :aldus René Voigt. Jaap van Waveren (DBL) vooerde aan dat zijn partij altijd al voor de aanleg van een rondweg was en informeerde bij het CDA en de wethouder hoe het daarmee stond.

Gedegen verdediging

Wethouder Betske van Henten hield ter verdediging een gedegen betoog waarin zij refereerde aan eerdere besluiten en opdrachten die de raad haar gaf en waaraan zij zich hield. Zij bestreed dat er onjuiste en/of onvolledige informatie door het college gegeven was.

Bij de stemming over de motie van Hilbrand Korver, die plaats vond na een schorsing, bleek dat de afwezigheid van Leonique Krätzschmar (VVD) wel eens tot problemen zou kunnen leiden. Ruud Buijs (BAW) verklaarde dat hij nog niet wist of hij voor of tegen de motie Korver zou stemmen. Toen de PvdA gespleten bleek over dit onderwerp (Kees Bosdijk was tegen, Ben Steenvoorden en Rieks Karssemeijer waren voor) werd het spannend.

Koppen tellen

Al koppen tellend konden er twee uitkomsten zijn. Stemden Ruud Buijs en de DB's tegen de motie, dan werd die ruim verworpen. Zouden Buijs en de beide DB's voor de motie stemmen, dan staakten de stemmen en zou de motie in de volgende raad opnieuw in stemming gebracht moeten worden en zou er mrogen niet gekapt kunnen worden. De DB's steunden de motie, maar Buijs stemde tegen de motie, het werd 8 voor en 10 tegen, waarmee de kap door kan gaan.

Afsluitend wilde wethouder Betske van Henten nog even kwijt dat zij het zeer hoog opnam dat sommige raadsleden voor een motie hadden gestemd waarin haar verweten werd dat zij de raad onvolledig en onjuist zou hebben ingelicht.

Dossier Verkeer 's-Graveland

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
9 gr.
windkr. 4