WIJDEMEERSE WEBKRANT
Dorpsavond over de Rest
Kortenhoef, vr 25 april 2008

Tijdens de dorpsavond kwamen ook de accommodatie voor de jeugd, Groenewoud en de kleedruimte van de SV aan de orde.

JOP en Smoes

Wethouder Lia Moote deelde mee dat de plek waar een jongeren ontmoetingsplek (JOP) was gedacht, aan de Kwakel in Kortenhoef op grond van juridische problemen niet mogelijk is. Er wordt nu gemikt op nieuwbouw van jongerencentrum de Smoes in combinatie met een aangrenzende JOP. Tot dat moment wil het college de voormalige sportschool Body Move, aan de achterzijde van sporthal De Fuik, gebruiken als jongerencentrum. De buurtbewoners zijn uitgenodigd om daarover meer informatie te krijgen. Althans, even bleek dat niet ale bewoners waren uitgenodigd, een omissie die ter plaatse werd hersteld. Wethouder Moote hield flink wat slagen om de arm over nieuwbouw van de Smoes. Zij benadrukte diverse malen dat het geld voor een nieuwe Smoes eerst nog door de raad moet worden goedgekeurd, hetgeen niet zeker is.

Groenewoud

De plannen voor de bouw van een buitenplaats op de vuilnisbelt Groenewoud vorderen, verklaarde wethouder Wim Neef. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aard en mate van de vervuiling op de belt (die in de jaren zeventig in de categorie A (de zwaarste) viel) en de mogelijkheden om te saneren. Er wordt een plan ontwikkeld, waarvan wethouder Neef verwacht dat het over een paar maanden naar buiten zal komen. Er zal veel water en groen zijn met wandel- en fetspaden. De bewoners van de Emmaweg toonden zich bezorgd over de toename van het verkeer op hun weg door de buitenplaats en de aansluiting op de Emmaweg. Het college zegde toe omdaarover in overleg te treden met de bewoners.

Kleedruimte SV

Menno van den Brand, vijfendertig jaar lid van de SV, schetste de gang van zaken en de toezeggingen die het college van 's-Graveland aan de SV deed en wat daarop volgde. Hij vervolgde zijn verhaal tot het heden waar van die toezeggingen niets is terechtgekomen. "De kantine, de lichtinstallatie en alles wat daarbij hoort zijn door de SV zelf betaald en aangelegd. U moet dus niet zeggen dat de SV meer zelf moet doen. Wij doen genoeg zelf." Sander de Leeuw gaf, wat volgens hem, de kern van de zaak is. De kleedruimte is eigendom van de gemeente. De SV huurt het gebouw. Het gebouw moet vervangen worden. En dat moet natuurlijk gebeuren door de verhuurder, vindt hij. Het zou volgens hem idioot zijn om de huurder te laten meebetalen.

Wethouder Wim Lorjé weersprak de toezeggingen uit het verleden. Bovendien is in 2003 het gebouwenplan, het geld dat uit de verkoop van het Plutoterrein vrijkwam te gebruiken voor clubgebouwen, waaronder al (Van den Brand) dan niet (Lorjé) de kleedruimte, teruggenomen door de raad, omdat het geld van projectontwikkelaar ING Vastgoed op zich liet wachten. In 2004 werd besloten dat de kleedruimte voor € 275.00 gerenoveerd zou worden. Daar kwamen college en SV niet samen uit. Nieuwbouw volgens de plannen van de SV was te duur volgens de gemeente. Met € 330.000 zou het wel moeten kunnen met containerbouw volgens Lorjé. Als de SV meer wil, dan kan zij lenen van de gemeente. Hij sprak de hoop uit dat de bemiddelaars tussen gemeente en de SV er snel uitzullen komen, wat hij wel verwacht.

Over het laten meebetalen door de huurder was de wethouder duidelijk. Dat gebeurt op andere plaatsen ook (BMOL).

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
17 gr.
windkr. 2