Rik Jungmann

---

Persbericht gemeente
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

B en W: Bron Van Waveren zat fout

Wijdemeren, 10 maart 2006

Het college van B en W reageert in een persbericht op de uitlatingen en het persbericht van lijsttrekker Jaap van Waveren inzake onregelmatigheden bij het krantencontract.

Persbericht

Reactie van B & W op persbericht van
Jaap van Waveren van DBL.
Bron van Jaap van Waveren slecht geïnformeerd

Het is jammer dat fractievoorzitter Jaap van Waveren van DBL in de vorige 'Lezer Schrijven' en een persbericht van DBL, doet aan geschiedvervalsing over de in 2003 gevoerde offerteprocedure voor de gemeentelijke informatiepagina. Hij baseert zich een geheimzinnige bron die klaarblijkelijk niet goed is geïnformeerd.

Feiten

De feiten zijn als volgt. Uitgeverij BV Reclame 't Gooi van de Gooi- en Eembode en de uitgevers van de WieWatWaar, Brug en NieuwsSter brachten in oktober 2003 op ons verzoek offerte uit voor de publicaties van de gemeentelijke informatiepagina. Aanvankelijk was er geen groot prijsverschil. Beide partijen hebben toen te horen gekregen dat de prijs erg belangrijk is voor de gemeente en is gevraagd de prijs aantrekkelijker te maken. Daarop heeft de toenmalige directeur van BV Reclame 't Gooi positief gereageerd. Hij kwam met een scherper bod. De uitgevers van de WieWatWaar, Brug en NieuwsSter gaven daarna aan, in een tweede gesprek op 13 november 2003 met een ambtelijke vertegenwoordiger, niets aan de prijs te kunnen doen. Ook op het verzoek van de gemeente om samen één krant voor Wijdemeren uit te brengen, reageerden zij toen negatief.

Lastig besluit, maar gelijke kansen

Dit maakte het op zich lastige besluit voor ons eenvoudiger. De gemeente is een 3-jarige overeenkomst aangegaan met BV Reclame 't Gooi tot 1 januari 2007. Eén van de voorwaarden was dat zij een speciale Wijdemeren-editie zouden uitbrengen, waaraan zij hebben voldaan. Voor het college waren er overigens meer overwegingen dan de prijs en 'één krant voor Wijdemeren' . Belangstellenden die het dossier willen inzien zijn van harte welkom. Daar is niets geheimzinnigs aan. Maar vast staat dat beide partijen gelijke kansen kregen, zoals een goed bestuur betaamt.

Content

Het college is content met het feit dat de redacties van de WieWatWaar, Brug en NieuwsSter zich distantiëren van de mening van Jaap van Waveren. Overigens is het voor het college altijd belangrijk geweest goede contacten met de uitgevers van de dorpsbladen te onderhouden. Het feit dat de WieWatWaar, Brug en NieuwsSter diepgeworteld zijn in de dorpen is immers uniek en verdient respect. Dat deze dorpsbladen nu ook redactioneel meer naar elkaar toegroeien zien wij als een positieve ontwikkeling.


De wekelijkse nieuwsbrief Regen Matige wind 5 Naar volgende bericht