Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Afscheid van de Raad

Wijdemeren, 9 maart 2006

Vanavond was de laatste oude raad. Een raad met een lach en een traan. Zelfs met muziek. En met cadeautjes. En, o ja, twee agendapunten.


De laatste keer in deze samenstelling.


Het college. Nog heel even...

Mededelingen

Burgemeester Don Bijl opende de raad met een korte herdenking van Wim de Kwant, die gisteren overleed. Er werd een minuut stilte voor hem in acht genomen.

Daarna deelde hij mee dat fractieassistent Joost Boermans (D66) en Nadja Jungmann (nr 6, lijst PvdA) een zoon hebben gekregen met de naam Vasco. Voor de trotse ouders had hij een cadeautje namens de gemeente. Beiden waren, vanwege drukte thuis, niet aanwezig. Gelukkig zat Opa Jungmann achter de perstafel. Hij nam de gulle gift namens de ouders uit handen van Don Bijl in ontvangst onder dankzegging aan de hele raad.

De beide mededelingen leidden burgemeester Bijl tot de gedachte dat dit het leven is. Overlijden en geboorte gebeuren tegelijkertijd.


Rik Jungmann ontvangt namens de ouders het geschenk voor zijn kleinzoon van Ria Evenhuis.

Jan Visser, de nieuwe gemeentesecretaris van Wijdemeren.

De derde mededeling was dat Wijdemeren per 1 mei een nieuwe gemeentesecretaris heeft. Jan Visser, nu nog gemeentesecretaris in Delfzijl (de plaatsnaam leidde tot gelach) volgt Ria van Rhijn op. Jan Visser begon in Delfzijl als hoofd van de Sociale Dienst.

De laatste mededeling kwam van wethouder Wim Neef. Hij is consulterende gesprekken begonnenover collegevorming met vier partijen., het CDA, de PvdA, de VVD en GL. Hij praat niet met DBL en DBW. De gesprekken over collegevorming zullen achter gesloten deuren plaatsvinden. Openbare onderhandelingen vindt hij een poppenkast.

Inspraak


Hans Bos overhandigt wethouder Bert Nagel als dank een oorkonde.

Een trotse Bert Nagel.

Ook de inspraak van de burger ging anders dan anders. Hans Bos, de voorzitter van BMOL sprak namens Amicitia en BMOL zijn dank uit aan wethouder Bert Nagel over de totstandkoming van een nieuw gebouw voor de muziekverenigingen. De dankbaarheid van de muziekverenigingen werd muzikaal kracht bijgezet. Enkele blazers verschenen van achter een gordijn en speelden een prachtig stuk, Die Bänkelsängerlieder. Na afloop vroeg René Voigt (DBW) of de partituur in de notulen opgenomen kunnen worden.

Bert Nagel (voorgrond) luistert geroerd naar de blazers van Amicitia (achtergrond).

Agenda

Er werden, na instemming van de raad, drie leden van de rekenkamer beëdigd. De heren Moen, Rabbae en Van den Hoek. Het bekende gezicht was Mohammed Rabbae ex-tweede kamerlid, die ooit met Ina Brouwer (ex-CPN) het duo-lijsttrekkerschap van Groen Links deed. De heer Moen wordt voorzitter van de commissie.


V.l.n.r. de heren Rabae, Moen en
Van den Hoek.
De rekenkamer van Wijdemeren.

De ombudscommissie wordt beëdigd.
Links de heer Schellekens, rechts de heer Oosterhoek.

Eveneens werden twee heren beëdigd die lid worden van de ombudscommissie van Wijdemeren. De heer Oosterkamp wordt voorzitter en de heer Schellekens wordt secretaris van de gemeentelijke ombudscommissie.

Afscheid

Burgemeester Don Bijl blikte terug op de afgelopen raadsperiode. Drie bestuursculturen, een nieuwe burgemeester, nieuwe routines, bezuinigingen van het rijk. En toch is er veel bereikt. de sfeer in de organisatie is goed. het ziekteverzuim is laag. Het plan voor het dorpscentrum was gestrand, maar toch weer op de rit. Wel vond hij dat, ondanks alle inspanningen de burgers te weinig bereikt worden. Het afscheid dat het college had moeten nemen van wethouder Co de Kloet vond hij jammer.


De vertrekkende raadsleden.
V.l.n.r. Ernst Kasteleijn, André Spils, Tjitske van Emden, burgemeetser Don Bijl, Freek Visser, Herman Veldhuisen, Wim Voeten, Henk de Kloet en Felix Flameling.

Daarna sprak hij alle vertrekkende raadsleden individueeel toe. Tjitske van Emden (VVD), Ernst Kasteleijn (VVD), Felix Flameling (D66), Hen de Kloet (DBW), André Spils (DBL), Herman Veldhuisen (CDA), Freek Visser (CDA) en Wim Voeten (CDA). Allen kregen een afscheidscadeau.


Betske van Henten bedankt Baerte de Brey namens de raad.

Links het afscheidcadeau voor de vertrekkende raadsleden.

Ook de raad deelde bedankjes uit. Aan notuliste Ria Evenhuis, raadsgriffier Baerte de Brey en de bodes die alle avonden goed voor eten drinken en de logistiek gezorgd hebben.


Notuliste Ria Evenhuis werd in de bloemetjes gezet.

De bodes worden bedankt door Betske van Henten.

Op de terugweg ontwaarde de voltallige redactie van de WWK een mooie afsluiting van deze avond in het weiland van Gert Zagt (fractievoorzitter DBL).


Met de inmiddels beroemde hooibalen (de foto stond ook in een landelijk agrarisch blad) had Gert Zagt een nieuwe tekst gemaakt. In de stille nacht stonden zij, fraai uitgelicht in de stille koude nacht, als een soort afscheid van de campagne en een begin van een nieuwe raadsperiode.

Volgende week wordt de nieuwe raad ingehuldigd.


De wekelijkse nieuwsbrief Bewolkt Windstil Naar volgende bericht