Rik Jungmann

Douwe van Essen

Wijdemeerse Webkrant
Naar vorig bericht Naar de home-page Naar volgende bericht
Reageer op dit bericht Zoeken in het archief 1996 - 2004 .

Afscheid Ria van Rhijn

Wijdemeren, 14 december 2005

Vanmiddag kwam een eind aan de loopbaan van Ria van Rhijn als gemeentesecretaris in Wijdemeren. Zij loodste het ambtelijk apparaat door de herindeling.

Gemeentesecretaris Ria van Rhijn volgde op 27 juli 2000 Bram van Grasstek op als gemeentesecretaris van 's-Graveland. De aanloop naar de herindeling was al begonnen. Haar viel de eer te beurt om ook in de nieuwe gemeente Wijdemeren door te gaan als hoofd van het ambtelijk apparaat.

Vandaag nam zij afscheid. Zij gaat op 1 januari verder als gemeentesecretaris van Teylingen. Dat is een nieuwe gemeente die ontstaat als gevolg van de samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond. Een gemeente met 35.000 inwoners.

Zij werd vanmiddag toegesproken, toegezongen en toegerijmd. Burgemeester Don Bijl bedankte haar voor de samenwerking en het wederzijdse vertrouwen. Hij wees erop dat dat noodzakelijk is om geen brokken te maken. Het Management Team (de afdelingshoofden) zong haar als Frace Majeure á capella toe. Wethouder Yvonne Siemons rijmde haar toe.

Ongeduldig Type

Er was alom grote waardering, al klonk hier en daar door dat de enige slechte eigenschap van de scheidende gemeentesecretaris haar ongeduld is. Carel van Leeuwen, Hoofd Afdeling Financiën en lid van de Ondernemingsraad sprak in deit verband van de regelmatige forse snelheidsovertredingen die Ria van Rhijn in de opdrachten aan de medewerkers beging. Maar, het werd haar ruimschoots vergeven. Hij sprak zijn trots uit over al hetgene dat inmiddels in Wijdemeren bereikt is na de moeilijke tijd na de herindeling.

Minder Ambtenaren kan niet

Ria van Rhijn deelde de trots van Van Leeuwen. Zij bedankte alle medewerkers voor het vele werk dat verzet is. In haar afscheidsspeech gaf zij aan dat het hameren van sommige partijen in de raad op minder ambtenaren vaak pijn deed. "We deden al zoveel, we werkten al zo hard om de boel op orde te krijgen en we deden dat met onderbezetting. Dan is dat niet prettig om te horen."

Dualisering geen echt succes

Een tweede punt dat zij aansneed was de dualisering. Ria van Rhijn is lid van het bestuur van de Vereniging voor Gemeentesecretarissen. Daar hoorde zij dat er in veel gemeenten rare discussies zijn geweest over waar de gemeentesecretaris moet zitten. Ook onduidelijkheid over de rolverdeling tussen de gemeentesecretaris en de raadsgriffier. Zij betreurde de grotere afstand die tussen college en raad is ontstaan door de dualisering, met als gevolg grotere wederzijdse kribbigheid. Achteraf bezien vroeg zij zich af of de dualisering wel zo'n goed idee was, gezien de zinloze tijd die daar aan besteed is.

Een voordeel zag zij nu al aan haar overstap. In Teylingen zijn veel meer middelen beschikbaar voor de herindeling, terwijl het hier woekeren was.

Dag Ria, succes, laat nog eens van je horen hoe het je in Teylingen vergaat. red.


De wekelijkse nieuwsbrief Zonnig Windstil Naar volgende bericht