WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Verkiezingsdebat
Nieuw Loosdrecht, vr 16 maart 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond was het verkiezingsdebat in de bibliotheek in Nieuw Loosdrecht geleid door Herman Stuijver van het Weekblad Wijdemeren.


V.l.n.r. Martin Vuijk (O-Lib), Herman Stuijver, Sieta Vermeulen (VVD), Esther Kaper (CnristenUnie), Jan Verbruggen (CDA), Alette Zandbergen (DLP), Joost Boermans (D66), Jan-Jaap de Kloet (DB) en Stan Poels (PvdA/GroenLinks).
(Foto: Communicatie Wijdemeren)

De zaal was zeer goed gevuld met naar schatting 200 tot 250 mensen. Voor de omgeving betekende dat flink rondrijden en parkeren waar het niet mocht of niet kon, om toch een parkeerplaats te vinden. De bezoekers kwamen uit alle kernen, hetgeen bleek uit de vragen uit de zaal.


Foto: Rik Jungmann

Geanimeerd debat

Het was een geanimeerd debat dat weinig verrassingen opleverde maar wel alle kandidaten de gelegenheid gaf om hun partij, hun programma en zichzelf aan de zaal te presenteren. Het debat werd georganiseerd door de bibliotheek samen met de gemeente. Zo verleende raadsgriffier Debby de Heus hand en spandiensten door met een microfoon de vragen uit de zaal op te halen. Op het moment dat een spreker dreigde de microfoon te willen grijpen sprak zij hem streng toe: "Ik houd de microfoon vast!"

Alle partijen hadden hun lijsttrekker afgevaardigd Van DLP wwisselden de nummer 1 (Alette Zandbergen) en de nummer 2 (Gert Zagt) elkaar enkele malen af. Voor de PvdA/GL voerde nummer 2, Stan Poels (GroenLinks) het woord. In de zaal zat burgemeester Freek Ossel die een enkele keer direct werd aangesproken, hetgeen soms tot hilariteit leidde.

Fusie: Diepe kloof

Herman Stuijver leidde de discussie vaardig. Het debat opende met het onderwerp herindeling. Alle partijen kregen daarover het woord, hetgeen de diepe kloof weer eens onthulde tussen de voorstanders van fusie met Hilversum ( PvdA/GL, VVD, O-Lib en CU) en de tegenstanders (DB, DLP, D66 en het CDA). Daarbij moet worden aangetekend dat D66 niet wil fuseren met Hilversum, maar op lange termijn, net als het CDA, wel naar Gooistad toe wil. Het CDA geeft een blik op hoe ze daar willen komen door als enige partij te pleiten voor een ambtelijke fusie met Hilversum en Gooise Meren. Voor GS is er met deze mêlee aan meningen niets anders te doen dan de eigen route te volgen, eerst drie gemeenten in de regio en op termijn één grote gemeente Gooistad. Weinig nieuws derhalve.

Wisselende debatjes

Het debat had eerst de vorm van debatjes van vijf minuten tussen twee wisselende lijsttrekkers over een door Herman Stuijver gekozen onderwerp. Daarna mocht een lijsttrekker een vraag stellen aan een andere lijsttrekker naar keuze. Daarbij traden enkele momenten op waarbij de vraag prikkelend was en het antwoord soms uitbleef. Toen Gert Zagt (DLP) zijn vraag mocht stellen weigerde hij dat. Hij wilde luisteren naar de kiezer en gaf zijn vraag aan de zaal. Die reageerde daar totaal niet op. Geen applaus, geen vraag.

Integraal Kind Centrum Loosdrecht

Een opmerkelijk moment was dat Ton Koster een vraag aan alle lijsttrekkers stelde over het samenvoegen van de scholen in Loosdrecht en dan vooral waarom die in twee los staande gebouwen wordt gehuisvest, omdat het bestemmingsplan dat voorschrijft. Geen van de lijsttrekkers hadden daar ooit van gehoord. Allen waren bereid met hem te overleggen.

Welwillend en vriendelijk

De hele avond werd er welwillend en vriendelijk met elkaar gedebatteerd. Echte harde aanvallen bleven uit. Heel veel wijzer werd de kiezer niet, tenzij men de lokale politiek slechts oppervlakkig volgt. In dat geval hoorde men, behalve de herindeling, standpunten over scholen, woningbouw, doorstroming, financiën, groen, gebiedsakkoord, bagger, verkeer, schapenweitje, PMD bakken en wat er verder langs kwam.

bron
WWK
foto
Wdm/RJ
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief