WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kortenhoefsedijk Fase 1
Kortenhoef, zo 12 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vrijdag bood een delegatie van de Stichting Kortenhoef Buiten Gewoon Beter 150 handtekeningen aan op het gemeentehuis.

(Update 12-11-2017, 14.38: Er stond "Fase 1 Vreelandseweg tot Klapbrug". Dat moet natuurlijk "Kattenbrug" zijn.)


Wethouder Theo Reijn neemt de handtekeningen in ontvangst.

Nadat een buurman was aangereden op de Kortenhoefsedijk besloot Anton Smets, die sinds mei op de Kortenhoefsedijk woont, een stichting onder zijn voorzitterschap op te richten om daarmee handtekeningen te verzamelen waarmee aandacht voor het verkeer op de Dijk kon worden gevraagd bij het gemeentebestuur. Hondervijftig aanwonenden tekenden het manifest waarin aan het gemeentebestuur wordt gevraagd om iets aan de veiligheid van de verkeerssituatie te doen.

Gemeente is al bezig

Die handtekeningen werden vrijdagmiddag aan wethhouder Theo Reijn overhandigd. Bij het overhandigen van de handtekeningen vertelde de wethouder dat er al plannen ontwikkeld worden op het gemeentehuis op basis van de gegevens die al eerder dit jaar verzameld werden over aantallen voertuigen, geluid en snelheid. Die onderzoeksgegevens worden geanalyseerd om vervolgens eventueel maatregelen te gaan nemen.
Dat gaat zeer gestructureerd. Er ligt een meerjarenplanning voor onderhoud aan het wegennet, waarin o.a. rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van financiën en gekwalificeerd personeel. Op het moment dat de plannen voor een weg of wegdeel concreet gaan worden, nodigt de gemeente aanwonenden en eventuele andere belanghebbenden uit om zitting te nemen in een klankdorpgroep die gevraagd wordt om mee te denken en voorstellen te doen over de inrichting van de weg of het wegdeel.

Kortenhoefsedijk fase 1 begin 2018

De Kortenhoefsedijk fase 1 (Vreelandseweg - Kattenbrug) staat op de planning voor begin 2018. Omdat dat wegdeel verschillende karakteristieken kent wordt nog bekeken of er één dan wel meerdere klankbordgroepen geformeerd moeten worden. Ook wordt dan onderzocht welke maatregelen er nodig zijn om het verkeer in goede banen te leiden, gegeven de geringe breedte van de weg.

Mandaat?

Het leek erop dat de Stichting niet eerst had geînformeerd bij de gemeente of er plannen voor de Kortenhoefsedijk bestaan en wanneer, want pas bij de bijeenkomst van het overhandigen van de handtekeningen leek het de Stichting duidelijk te worden dat de gemeente al aan maatregelen werkt. Of er een vaste groep aanwonenden is, die het bestuur van de Stichting een helder mandaat geeft om zitting te nemen in een klankbordgroep is ook niet geheel duidelijk. Maar het punt over de Dijk is gemaakt.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief