WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Actiegroep Kortenhoefsedijk
Kortenhoef, do 2 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De actiegroep Stichting 'Kortenhoef: Buiten Gewoon Beter' heeft brieven verspreid op de Kortenhoefsedijk en heeft handtekeningen verzameld.

In het verleden waren de actiegroepen 'Bescherm 's-Graveland en haar Bewoners', 'Kijk op de Wijk', Doedom en 'Werk aan de Weg' actief, met name op het Noorder- en Zuidereinde in 's-Graveland. Er is een nieuwe actiegroep opgericht voor de Kortenhoefsedijk in de vorm van een Stichting. De naam van de stichting is: 'Kortenhoef: Buiten Gewoon Beter' onder voorzitterschap van de heer Anton Smets die sinds dit jaar op de Kortenhoefsedijk 115 woont. Onderstaande brief is op de Kortenhoefsedijk verspreid (al kreeg niet iedereen hem in de bus). De brief staat nog niet in het RIS, het raadsinformatiesysteem waarin alle ingekomen brieven te vinden zijn, noch in november, noch in oktober.


De brief aan de gemeenteraad die in de bus werd gedaan op de Kortenhoefsedijk

Gemeente is al bezig

De brief van de Stichting 'Kortenhoef: Buiten Gewoon Beter' (afgekort SKBGB) komt op een juist moment vanuit de doelstelling van de stichting. Het college is bezig inspraak op de Kortenhoefsedijk te organiseren voor de inrichting van de Dijk. Bovendien kan de SKBGB er wellicht voor zorgen dat de Dijk een element in de verkiezingscampagne gaat worden.

Veel voorstellen

In het verleden zijn er vaker inspraakrondes gehouden en voorstellen gedaan om de Dijk verkeersluwer te maken, bijvoorbeeld in het kader van Kijk op de Wijk, met verkeersdrempels en andere maatregelen. De enige die tot nu toe haalbaar bleek was het aanbrengen van fietssuggestiestroken ter weerszijde van de weg.

Fundamenteel probleem

Het fundamentele probleem van het wegennet in 's-Graveland/Kortenhoef is dat een belemmering voor het verkeer op de ene weg onherroepelijk leidt tot meer verkeer op de andere weg. In de jaren 70 is ooit door de provincie voorgesteld om een rondweg aan te leggen. Dat weigerde de gemeente 's-Graveland toen. Daarna kwam dat plan, o.a. door Doedom, weer op de agenda, maar dat leidde toen tot grote weerstand, zowel onder de bevolking als ook bij Natuurmonumenten. Een extra probleem is dat drempels op de Dijk, met slappe veengrond, gaat leiden tot schade aan de woningen, zoals op het Noordereinde en op de Herenweg in het verleden is aangetoond.

Zie ook het historisch overzicht en het dossier inzake het verkeer in de voormalige gemeente 's-Graveland waar Kortenhoef deel van uitmaakte.

bron
WWK
foto
brief SKBGB
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief