WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
CDA: Daadkracht en Ambitie
Wijdemeren, vr 10 november 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het CDA is tevreden met de begroting en de plannen voor 2018. Voor het derde jaar op rij is de OZB (behoudens inflatie) niet verhoogd.

persbericht

Daadkracht en Ambitie

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft ingestemd met de begroting met plannen voor 2018. Voor het derde jaar op rij is de OZB (behoudens inflatie) niet verhoogd. Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht, is dit de laatste begroting van deze raadsperiode. CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen blikt terug op een periode met veel daadkracht en ambitie.

Verbruggen: 'Vier jaar geleden was er flinke achterstand in het onderhoud van wegen, het openbaar groen was enorm verslonst en er werden al jaren geen woningen meer gebouwd. Daarnaast was de Algemene Reserve behoorlijk teruggelopen en was er een onlogisch samenwerkingsverband met het Utrechtse terwijl onze inwoners voor o.a. zorg, werk en onderwijs juist op 't Gooi zijn gericht.'

Zorg dicht bij onze inwoners

'We stonden voor een enorme uitdaging om de overgang van zorgtaken die van het Rijk naar gemeenten gingen goed te laten verlopen. Er mocht niemand tussen wal en schip geraken', vertelt Jan Verbruggen. 'Ik denk dat we trots mogen zijn dat dit goed is verlopen. Zorg dicht bij de inwoners die het nodig hebben, met sociale wijkteams in onze dorpen. Wethouder Van Henten heeft in Veenstaete 't Wijdehuis geopend als laagdrempelige inloopvoorziening waar ouderen elkaar ontmoeten. Belangrijk om eenzaamheid te bestrijden.'

Achterstand inhalen, woningbouw vlottrekken

Er wordt flink geïnvesteerd om een inhaalslag te maken met het opknappen van het openbaar groen, wegen en speelplekken. Dat willen we blijven doen want we zijn nog niet op het gewenste niveau. Straks genieten we weer van de prachtige bijenlinten. Maar we kunnen het als gemeente niet alleen. Voor het CDA is het project De Appelboom een mooi voorbeeld waarmee inwoners en ondernemers in hun eigen buurt aan de slag gaan. Niet alleen voor onderhoud, maar ook om elkaar te helpen en te ontmoeten.

De woningbouw is weer vlot getrokken. We stevenen nu af op 300 tot 400 woningen verdeeld over de dorpen die aan het eind van deze raadsperiode zijn gerealiseerd of in aanbouw zijn. Niet zomaar bouwen, nee eerst een woonbehoefte onderzoek gevolgd door een woonvisie. Goed dat er een keuze wordt gemaakt voor meer sociale huurwoningen voor de vele woningzoekenden. Maar ook de starters helpen om een huis te kopen met een starterslening.

Veiligheid

Met het project 'Veilig naar school' en herinrichting van wegen willen we de veiligheid op wegen verbeteren. Toch blijven de hoge snelheden op onze wegen een bron van irritatie. De burgemeester heeft ons toegezegd te onderzoeken of meer snelheidscontroles uit te voeren, mogelijk ook in nachtelijke uren. Wethouder Reijn is met de vervoerssector in gesprek om te kijken of we het doorgaand vrachtverkeer kunnen verminderen.

Algemene Reserve

Voor het CDA is het belangrijk dat ook de gemeentelijke financiën op orde zijn. Ondanks de uitvoering van vele grote projecten heeft de gemeente weer wat meer vet op de botten gekregen. In de afgelopen periode is de Algemene Reserve gegroeid van 3,8 miljoen naar 6,2 miljoen.

En nu verder

Verbruggen: 'Er is nog veel werk te verzetten. Daadkracht en ambitie zijn voor het CDA belangrijk. Hoe de toekomst van onze dorpen er bestuurlijk ook uit gaat zien ontslaat ons dat niet van de verplichting om op de ingeslagen weg door te gaan. Belangrijk voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen. En daar doen we het voor!'

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief