WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Raad: Obstinaat en Verdeeld 2
Wijdemeren, do 18 mei 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond sprak de commissie over het bestemmingsplan Horstermeer en de verkoop van gemeentelijke onroerende goederen. Een lange zit.

Chapeau


Commissiegriffeir Miep Drenth en commissievoorzitter Jan-Willem Nienhuis.

Gisteravond was het een ronduit lastige avond voor commissievoorzitter Jan-Willem Nienhuis. De sfeer was geprikkeld en onaangenaam. Raadsleden vlogen elkaar soms even in de haren. De vergaderdiscipline werd af en toe even vergeten. Nienhuis zat als een bok op de haverkist om ontsporende raadsleden weer terug te krijgen in hun hok en om interrupties van termijnen te onderscheiden, iets wat soms bijna ondoenlijk was. Dit keer chapeau voor de voorzitter.

Willie Dasplein


Alette Zandbergen (DLP)

De vergadering begon al met aan flinke aanvaring tussen Alette Zandbergen (DLP) en wethouder Theo Reijn. Zij stelde vragen over de werkzaamheden aan het Plein in Nederhorst den Berg. In het Weekblad Wijdemeren stond een ingezonden brief waarin aanwonenden van het Plein de wethouder verweten alleen via de krant met hen te communiceren over werkzaamheden aan het riool en de aanleg van extra parkeerplaatsen. Alette Zandbergen wilde weten hoe er gecommuniceerd werd en hoe dat moest als de aanwonenden weigerden een bestaand oud gemeenteriool onder hun tuinen te laten verwijderen. De wethouder was er snel klaar mee. Hij zei dat iedereen persoonlijk benaderd was en dat er dan een andere manier gevonden moet worden om dat riool aan te leggen. En ja, in het geval dat de bewoners niet meewerken blijft er een stuk niet afgestopt tiool onder hun tuin liggen. Jan Verbruggen (CDA) ergerde zich danig aan de vragen. "U was toch bij de commissie en de raad?.

Verkoop Onroerende Zaken


De wethouders De Kloet en Reijn.

Omdat het college niet met de ook door wethouder Peter Smit toegezegde procedure voor de verkoop van gemeentelijke gebouwen, schreef de VVD maar zelf een initiatiefvoorstel. De kern waar het de VVD om gaat is dat iedereen mag bieden op een gebouw als een ambtswoning, een schoolgebouw, een gemeentehuis of een brandweerkazerne als die beschikbaar komt. En dat het beschikbaar komen,, het in verkoop brengen en de uiteindelijke verkoop in volledige openbaarheiden transparantie gebeurt.

Rond dit thema werd heel veel erbij gehaald. Of er 1 of 2 taxateurs ingeschakeld moeten worden en of er bij de taxatie rekening moet worden gehouden met het type en doel van het onroerend goed. De legakkers in Nederhorst den Berg kwamen regelmatig langs als slecht voorbeeld. En de vraag of de gemeente wel zelf moet verkopen in plaats van een makelaar en of de taxatieprijs dan ook de verkoopprijs wordt. Ook kwam aan de orde hoe vaak er een dergelijke verkoop plaats vindt. Zelfs het verzoek om een complete lijst te leveren van eigendommen van de gemeente kwam langs. Er werd heel erg veel gezegd, de irritatie liep regelmatig hoog op, maar de garantie ten aanzien van de gevraagde transparantie werd niet gegeven door een zeer omzichtig formulerende wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Omdat sommige partijen wel een goed gevoel hadden bij een amendement op het initiatiefvoorstel dat de VVD wilde opstellen werd afgesloten met de afspraak dat de VVD een meerderheid in de raad gaat zoeken voor hun gewijzigde initiatiefvoorstel.

Wraken

Bij de behandeling van het Bestemmingsplan Horstermeer wilde Alette Zandbergen (DLP) het raadslid Martin Vuyk (VI) wraken (van tafel sturen zonder mee te kunnen overleggen), omdat hij in de Horstermeer woont en daar ook zelf belangen heeft.. Een unicum! Meer daar over in een volgend bericht.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief