WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Zichtlijnen en Bedreigingen
Nederhorst den Berg, za 17 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Woensdag sprak men over de verplaatsing van een boerenbedrijf bij Kasteel Nederhorst en de obstructie tegen het ophalen van handtekeningen.

Naast Kasteel Nederhorst staat bij het Juliana-Bernhardplein een agrarisch bedrijf (veehouderij) ingeklemd tussen woningen en het park van het kasteel Nederhorst. De gemeente heeft vanaf 3 februari 2017 heeft gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Verpl aatsing agrarisch bedrijf Juliana - Bernhardplein/Eilandseweg, Nederhorst den Berg, ter inzage gelegen.
Het bestemmingsplan voorziet in de uitplaatsing van het agrarisch bedrijf van het Juliana - Bernhardplein naar gronden langs de Eilandseweg. De vrijkomende grond wordt benut voor
woningbouw. De twee bestaande bedrijfswoningen gaan worden gebruikt als burgerwoning.
Daarnaast worden er nog twaalf burgerwoningen gebouwd ter bekostiging van de uitplaatsing van het agrarisch bedrijf.


In het midden van de foto Kasteel Nederhorst.
De witte lijn is de historische zichtlijn die het Kasteel bestuur graag hersteld
zou zien aan de achterzijde van het kasteel.
Het heldere deel van de foto linksboven markeert het agrarische bedrijf
dat verplaatst gaat worden.
(Foto: Google Maps)

Aanbieden handtekeningen

Voor de behandeling van het nieuwe bestemmingsplan in de commissie maakte Ruud Jong gebruik om in te spreken en de verzamelde handtekeningen te overhandigen aan commissievoorzitter Jan-Willem Nienhuis (CDA). Jong pleitte voor kleinere en lagere gebouwen op de nieuwe plek om het landschap niet te verstoren.

Bedreigingen

Bij de verplaatsing van het bedrijf is op de nieuwe plaats een stal gepland van circa 10 meter hoog. Die stal en het bedrijf op die nieuwe plek leidde tot flinke weerstand. Zoals wel vaker in Nederhorst de Berg werd er een handtekeningenactie gestart. Bij het verzamelen van de handtekeningen werden bedreigingen geuit aan het adres van de actievoerders. Daardoor zagen deze er op zeker moment maar vanaf om meer handdtekeningen te verzamelen, omdat er ook bedreigingen in de persoonlijke sfeer werden geuit.


De publieke tribune.

Proces Verbaal?

Enkele commissieleden waren glashelder in hun veroordeling van het anti-democratisch gedrag van de personen die de actievoerders bedreigden. Erik Torsing (CDA) vroeg of er proces verbaal is opgemaakt tegen de scheldende en bedreigende personen. Gert Zagt (DLP): "We leven in een vrij land. Als het waar is, dan is het een beschamende gang van zaken." Ria Hennis (DB): "We laten ons niet chanteren." Wethouder Theo Reijn antwoordde op de vraag van Erik Torsing dat er geen proces verbaal is opgemaakt.

Bijval


comm.griffier Miep Drenth, voorz. Jan-Willem Nienhuis en wethouder Theo Reijn.

Het nieuwe bestemmingsplan kreeg veel bijval. Alleen Nanne Roosenschoon (D66) vond het uitplaatsingsplan niet rijp. Ook vond hij dat er meer onderzoek gedaan moet worden en zette hij vraagtekens bij een verdrievoudiging van de veestapel van het bedrijf.
Van diverse kanten werd er op aangedrongen om de zichtlijn terug te brengen en die dan ook in stand te houden in nader overleg met het kasteelbestuur, door bijvoorbeeld te verbieden dat er in die zichtlijn, ook bij de nieuw te bouwen huizen schuren of andere bouwsels geplaatst mogen worden.


De discussie wordt gevolgd door de ambtenaren en (links) wethouder Jan-Jaap de Kloet..

De hoogte van de nieuwe stal wilde wethouder Theo Reijn beperken tot maximaal 10 meter, maar als het kan lager laten uitkomen bij de bouw. Omdat er een oude regeling voor de verhuizing van het bedrijf en de bouw van de woningen geldt is haast geboden bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. De wethouder wil dan ook haast maken met de goedkeuring van het bestemmingsplan, voor de oude regeling dit najaar stopt.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief