WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Freek Ossel Benoemd
Wijdemeren, ma 12 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Freek Ossel is met ingang van vandaag (waarnemend) burgemeester van de gemeente Wijdemeren.


Freek Ossel
(profielfoto Facebook)

Geruisloos heeft Wijdemeren vandaag een waarnemend burgemeester gekregen. Het is Freek Ossel, die stuivertje wisselde met Martijn Smit. Ossel was van 2014 tot half mei dit jaar waarnemend burgemeester in Beverwijk. Voor die tijd was hij wethouder in Amsterdam. Hij is lid van de PvdA. Nadat Martijn Smit op 18 mei in Beverwijk benoemd werd als vaste burgemeester, werd Freek Ossel hier per 12 juni benoemd als waarnemer.

ARHI zorgt voor waarnemer

Commissaris van de Koning Johan Remkes heeft opzettelijk geen sollicitatieprocedure voor een vaste burgemeester geopend vanwege de lopende ARHI procedure waarmee de provincie Noord-Holland hoopt te bewerkstelligen dat de regio Gooi en Vechtstreek wordt ingedikt tot maximaal drie gemeenten, waarna die gemeenten weer vaste burgemeester krijgen.

brief CdK NH aan Wijdemeren e.a.

Wijdemeren heeft een Wnd. Burgemeester

Datum: 19 mei 2017
Nr. 2017.013335
De Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland:

overwegende:

  • dat de vorige burgemeester de heer drs. M.E. Smit per 18 mei 2017 is benoemd tot burgemeester van de gemeente Beverwijk;
  • dat voor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek, waaronder de gemeente Wijdemeren, de wettelijke procedure voor gemeentelijke herindeling is gestart;
  • dat daarom de burgemeestersvacature vooralsnog niet zal worden opengesteld en gedurende deze procedure een waarnemend burgemeester wordt benoemd;
  • dat de heer F. Ossel bereid is gevonden deze waarneming op zich te willen nemen;
  • dat de fractievoorzitters van de gemeente Wijdemeren in goed overleg hiermee hebben ingestemd;

gelet op artikel 78, eerste lid van de Gemeentewet:

BESLUIT:

na goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeente Wijdemeren;

met ingang van 12 juni 2017 de heer F. Ossel te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Wijdemeren;
De benoeming eindigt op het moment dat er meer duidelijkheid is over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Wijdemeren danwel definitief in de reguliere burgemeestersvacature is voorzien.

  1. een exemplaar van dit besluit te zenden aan: de heer F. Ossel
  2. een afschrift van dit besluit te zenden aan:

- de gemeenteraad van Wijdemeren;
- het college van B&W van Wijdemeren;
- de Statengriffier van de provincie Noord-Holland;
- de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De Commissaris van de Koning
in de provincie Noord-Holland,

J.W. Remkes

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK
foto
Facebook
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief