WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kwaliteitsimpuls Vuntus
Oud Loosdrecht, ma 12 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De omwonenden van de Vuntus worden uitgenodigd door Natuurmonumenten om woensdag mee te wandelen voor de opening van het natuurgebied.

ingezonden bericht

Kwaliteitsimpuls Natuurgebied Vuntus

Geachte omwonende,

Naar aanleiding van de oplevering van Kwaliteitsimpuls Natuurgebied Vuntus nodig ik u hierbij van harte uit voor de officiële opening van het gebied op woensdag 14 juni a.s.

Omschrijving project

Het doel van het project Vuntus is het realiseren van maatregelen voor herstel en kwaliteitsverbetering van natuur, verbeteren van de waterhuishouding en het verbeteren van de beleving van het gebied voor recreanten. Voor de natuur gaat het om het herstel van vooral de jonge verlandingsstadia: open water met een rijke begroeiing van waterplanten, riet- en moerasvegetaties. Daarbij ligt het accent op de kwelgebonden vegetaties. Bij de waterhuishouding gaat het vooral om het vasthouden en benutten van het kwelwater in het oostelijk deel van het gebied. De doelstellingen met betrekking tot de recreatie richten zich op het handhaven en in zeer beperkte mate uitbreiden van de mogelijkheden voor rustige natuurbeleving.

De maatregelen vloeien voort uit het beleid met betrekking tot de bescherming van Natura 2000-gebieden, het realiseren van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Nationale Natuurnetwerk. Provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Vereniging Natuurmonumenten werken samen aan de realisatie van de doelstellingen.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd met bijdrage van de Europese commissie (LIFE+ Nature), Provincie Noord Holland en het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

Programma opening woensdag 14 juni

9.45 uur   Verzamelen bij parkeerplaats ’t Bruggetje
10.00 uur Wandeling via het nieuwe wandelpad naar de picknickplaats
10.20 uur Openingshandeling door gedeputeerde A. Tekin (prov. NH), directeur Natuurbeheer Teo Wams (NM) en Dhr. W. Dulfer (Waterschap AGV)  bij de picknickplaats
10.45 uur Wandeling terug naar de parkeerplaats alwaar afsluiting van het openbare gedeelte.
11.05 uur  Einde

Graag tot dan!

Met vriendelijke groet,

Arjenne Bak
Gebiedsmanager Vechtplassen

Rutger Munters
Projectmanager

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief