WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Geld naar Scholen en Plassen
Wijdemeren, di 6 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het college wil volgend jaar in Loosdrecht investeren. In de scholen, in de Oostelijke Vechtplassen, in een kunststofgrasveld en cabombabestrijding.

persbericht

Kadernota 2018:
Investeringen in kindcentra en Oostelijke Vechtplassen

Het college van B en W stelt de gemeenteraad in de Kadernota 2018 voor om volgend jaar twee flinke investeringen te doen. Eén voor de realisatie van twee integrale kindcentra en de andere voor de uitvoering van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.

Daarnaast staan een tweede kunstgrasveld voor SV Loosdrecht, proactieve aanpak van de Cabomba, verbeteren boombeheer, herinrichting van speelplekken en meer formatie voor het afgeven van evenementenvergunningen op het verlanglijstje van burgemeester en wethouders.

Jan-Jaap de Kloet (wethouder financiën): ‘ik ben trots op deze tweede, meer participatieve Kadernota. Zonder dat we onze inwoners extra belasten, kunnen we een flinke impuls geven aan economie, recreatie, toerisme en aan de broodnodige vernieuwing van het basisonderwijs. Tegelijkertijd houden we onze reserves op een meer dan gezond niveau’.

Kindcentra en uitvoering gebiedsakkoord

In Nieuw-Loosdrecht wil het college twee integrale kindcentra ontwikkelen door vier verouderde schoollocaties terug te brengen tot twee moderne. Op deze locaties ontstaan twee integrale kindcentra waar kinderopvang en basisonderwijs samenwerken. Ook wil het college drie miljoen euro vrij maken om samen met partners de projecten uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen te kunnen uitvoeren. De projecten uit dit akkoord zijn gericht op het herstellen van natuur, het verbeteren van waterkwaliteit en het uitbreiden van de recreatiemogelijkheden om daarmee de economie een impuls te geven. De totale investering in het plassengebied van alle partners tezamen bedraagt 32 miljoen euro. Voor de bekostiging van de plannen legt het college de raad twee realistische en uitvoerbare scenario’s voor. Zo is er de mogelijkheid om uit diverse reserves geld te onttrekken, de leges voor commerciële drank- en horeca te verhogen en eventueel het OZB-tarief aan te passen.

De commissie Bestuur en Middelen bespreekt de Kadernota op 15 juni. Op 29 juni maakt de raad een definitieve keuze.

Tweede kadernota

Sinds vorig jaar werkt de gemeente Wijdemeren met een jaarlijkse Kadernota. In deze nota legt de gemeenteraad uitgangspunten en richtlijnen vast. Op basis hiervan werkt het college de (programma) begroting voor het aankomende jaar uit. Dit jaar heeft de gemeenteraad voor het eerst de ontwikkelingen en de ambities uit het raadsprogramma besproken tijdens een brainstormsessie. De uitkomsten zijn in een peiling aan het burgerpanel voorgelegd. De input van het burgerpanel is benut bij het opstellen van de Kadernota en het formuleren van de twee scenario’s. De verkregen informatie uit de peiling zal ook verwerkt worden in de programmabegroting 2018.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief