WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Scheuring D66 Fractie
Wijdemeren, di 4 oktober 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Bestuur en fractie van D66 hebben Patricia Mossinkoff met onmiddellijke ingang uit de fractie gezet.

Onhoudbare situatie

In een persbericht dat D66 aan de Gooi en Eemlander stuurde, wordt gesproken over "een onhoudbare situatie die helaas al geruime tijd" duurde. Volgens fractievoorzitter Joost Boermans spelen politieke verschillen van mening geen rol in het afscheid dat D66 nam van Patricia Mossinkoff.


Fractievoorz. Joost Boermans

Raadslid Nanne Rosenschoon

Raadslid Patricia Mossinkoff

Stil raadslid

Zij voerde zelden het woord, maar dat zal de oorzaak van de breuk niet zijn, want ook andere fracties kennen leden die niet vaak te horen zijn. In de aanloop naar de breuk is door D66 in gesprekken met burgemeester Martijn Smit enkele keren aangegeven wat echt het onderliggende probleem tussen het D66 bestuur en de fractie enerzijds en Patricia Mossinkoff anderzijds was.

Behoud van de zetel?

De vraag na zo'n voorval is altijd of het raadslid, dat na een vertrouwensbreuk geen deel meer uitmaakt van een fractie, al dan niet zijn of haar zetel behoudt.

Vorige raad ook twee keer

In de vorige raadsperiode deed zich op 8 januari 2013 een vergelijkbaar voorval voor toen Liesbeth Siderius uit de VVD fractie werd gezet. Zij ging toen door als fractie Siderius. Ook Ben Steenvoorden, die met ongenoegen de PvdA fractie verliet in februari 2011, behield zijn zetel en richtte de fractie WIJ op. Bij D66 schrijven de reglementen weliswaar voor dat een raadslid zijn zetel moet afstaan aan de partij, maar een raadszetel wordt weliswaar verkregen als onderdeel van de kieslijst van een partij, maar als die zetel éénmaal in gebruik is genomen door beëdiging, dan is het het raadslid dat beslist of het de zetel blijft bezetten of niet. Dit ongeacht wat er in de partijreglementen staat. Patricia Mossinkoff werd niet met voorkeursstemmen in de raad gekozen.

Huidige raad nu ook twee keer

In de huidige raad trad al een scheuring op in de fractie Dorpsbelangen op toen op 1 november 2014 Gert Zagt en Alette Zandbergen uit onvrede met de koers van Dorpsbelangen uit de fractie stapten en verder gingen onder de naam Zagt-Zandbergen Partij (ZZP). Later wijzigden ze die naam in De Lokale Partij (DLP).

Timo van Leeuwen eerste opvolger

Mocht Patricia Mossinkoff besluiten om haar raadszetel op te geven, dan zal aan Timo van Leeuwen (nummer vier op de D66 lijst) gevraagd worden of hij zitting wil nemen in de gemeenteraad namens D66. Maakt hij geen gebruik van die gelegenheid, dan gaat de vraag naar nummer 5, Mario Wouters.

Voor de krachtsverhoudingen in de raad heeft de breuk geen gevolgen, omdat D66 in de oppositie zit.

bron
G&E/WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief