WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bestemmingsplan Groenewoud
Kortenhoef, ma 7 maart 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het komende jaar zal het bestemmingsplan voor het project Groenewoud (afdekken voormalige stortplaats en afmeren 70 waterwoningen) ingediend worden.

Dossier Groenewoud

Uit de brochure van Afvalzorg

Het masterplan Groenewoud is in december 2013 vastgesteld door de gemeente Wijdemeren. Dit na een tweejarig voortraject waarbij de meningen van alle betrokkenen zijn geïnventariseerd.

Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd, er is een klankbordgroep opgericht en via een enquête vroegen we de mening van de omwonenden. Met als doel in het plan zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen van de belanghebbenden.

2014 en 2015 stonden in het teken van het uitvoeren van verschillende onderzoeken die nodig zijn voor de provinciale regelgeving. Er heeft overleg plaatsgevonden met vele betrokken partijen: gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland, Waterschap, Natuurmonumenten, klankbordgroep en diverse grondeigenaren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieu-, natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten in het gebied. De provincie is op basis van deze onderzoeken van mening dat plan Groenewoud past binnen hun regelgeving en beleid. Na enige vertraging in de planning, kan het vervolgtraject richting de uitvoering nu van start!

Het Plan

Omdat de voormalige stortplaats een probleem vormt voor milieu en omgeving is sanering zeer gewenst. Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld om de oude stortplaats te saneren, isoleren/controleren, te herinrichten én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder. Bij de uitwerking van het plan werkt Afvalzorg nauw samen met de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.

Plan Groenewoud:

  • isoleren en controleren verontreinigde stortplaats
  • herinrichting stortplaats tot agrarisch en recreatief gebied
  • nieuwe en verbeterde natuur die aansluit op naastgelegen natuurgebied
  • project wordt betaald uit mogelijke subsidies
    en waterwoningen
  • 39 (water)kavels met maximaal 70 waterwoningen

Een digitale versie van de complete brochure vindt u hier. (U dient wel Flash (tijdelijk) toe te staan om hem te kunnen bekijken.)

De website van het project vindt u hier.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
Afvalzorg
foto
---
auteur
Afvalzorg
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief