WIJDEMEERSE WEBKRANT
Toerisme Wijdemeren
Wijdemeren, ma 7 maart 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren organiseert vanavond een informatieavond over een visie die twee adviesbureau's hebben gemaakt over de Loosdrechtse Plassen e.o.

ingezonden bericht
(ingekort)

Het Loosdrechts Plassengebied is toe aan vernieuwing

De economische impact van de sector recreatie en toerisme is met €80 miljoen directe bestedingen en 1000 banen aanzienlijk. Toch is er teruggang en worden nieuwe kansen gemist.

De markt verandert en de afstemming met de natuur wordt concreter, dit vraagt om een hernieuwde recreatievisie voor dit gebied. Een visie die het mogelijk maakt voor de ondernemers en de overheden keuzen te maken voor investeringen en beleid.

Het Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren is opdrachtgever geweest voor het opstellen van een dergelijke visie door een combinatie van twee adviesbueau’s.
Hierbij treft u een link aan naar de door bureau’s Rob Vrolijks en ZKA (Merlijn Pietersma) in nauwe samenwerking met ons tot stand gebrachte Gebiedsvisie Recreatie & Toerisme Loosdrechts Plassengebied, zijnde dé bouwsteen van het masterplan Oostelijke Vechtplassen. De naam ‘Loosdrechts plassengebied’ is gekozen vanwege marketingtechnische redenen, de focus is ruimer en omvat alle Vechtplassen en verbindende wateren. Deze visie beoogt een kwaliteitsverbetering voor het beschreven gebied te zijn en sluit aan op de visies zoals die zijn geschreven m.b.t. “Water” en “Natuur”. De genoemde visies zullen middels een integratieslag leiden tot de Gebiedsvisie en het Masterplan.

De online versie om door de presentatie te ‘bladeren’staat hier.

Vanavond wordt de eindpresentatie gegeven.

Datum: 7 maart 2016
Locatie: Gemeentehuis Wijdemeren
Adres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Tijd: van 20.00 tot 22.30 uur
Inloop: vanaf 19.30 uur

Agenda:

  1. Opening: Burgemeester gemeente Wijdemeren: Martijn Smit
  2. Presentatie eindrapport door Rob Vrolijks (bureau Rob Vrolijks) en Merlijn Pietersma (bureau ZKA)
  3. En nu verder!! Onder leiding van Henry Meijdam, in opdracht van de provincie Noord-Holland dè trekker van dit proces, wordt het vervolg geschetst en komen we samen tot de eerste stappen.

Cruciale vragen die van invloed zijn voor het uiteindelijke resultaat:

Zijn ondernemers, bestuurders op lokaal en provinciaal niveau èn bewoners bereid binnen een Publiek Private Samenwerking de ontwikkeling van ons prachtige gebied ter hand te nemen,

Oftewel:

  • Ondernemers: willen zij investeren?,
  • Lokaal Bestuur: willen zij regelgeving aanpassen en buiten hun kaders kijken?,
  • Provinciaal Bestuur: zien zij een Gebiedsloods met een ondersteunend projectbureau zitten en willen zij de Zuid-Oosthoek van deze mooie provincie uit de schaduw halen?
  • Bewoners: willen zij positief creatief meedenken?

Ik verwacht dat vanuit deze vier onderwerpen / stellingen een goede discussie gevoerd kan worden die zicht geeft op vervolg, al was het maar de toezegging om snel stappen te maken…….want het is tien OVER twaalf!

Sluiting omstreeks 22.30 uur

Peter J.A.M. Op de Beek
Voorzitter Platform Recreatie en Toerisme Wijdemeren
pjamopdebeek@hetnet.nl

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief