WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
D66: Asbestterp van NM?
Oud Loosdrecht, di 6 december 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

D66 stelt schriftelijke vragen over een asbestvervuiling nabij de Vuntus, die door Natuurmonumenten is afgedekt met schone grond en daarna bestraat ter afdichting.

Schriftelijke vragen D66 aan College

Vragen m.b.t. Asbestvervuiling

Geacht college,

Natuurmonumenten voert omvangrijke werkzaamheden uit in het kader van het herstelplan van de Vuntus en aangrenzend natuurgebied.
Nu deze werkzaamheden aan de kant van de Oud Loosdrechtsedijk voltooid zijn, blijkt er een bestrate “terp” te zijn aangelegd midden in de weilanden naast de boerderij van Natuurmonumenten op Oud Loosdrechtsedijk nummer 98.

Navraag leert dat tijdens de werkzaamheden een aanzienlijke asbestvervuiling is aangetroffen op deze locatie. Deze vervuiling is afgedekt met schone grond en vervolgens bestraat.

D66 heeft de volgende vragen:

  1. Heeft Natuurmonumenten de gemeente op de hoogte gesteld van deze aanzienlijke asbestvervuiling?
  2. Deelt het college de mening van D66 dat in het kader van een herstelplan van een belangrijk natuurgebied verwijdering c.q. sanering van vervuiling noodzakelijk is?
  3. Deelt het college de mening van D66 dat Natuurmonumenten het asbest had moeten verwijderen alvorens de werkzaamheden af te ronden?
  4. Deelt het college de mening van D66 dat de aanleg van een bestrate terp midden in dit natuurgebied in strijd is met het vigerende bestemmingsplan?
  5. Heeft Natuurmonumenten op enig moment, voorafgaand aan de aanleg van de terp, hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd?
  6. Zo niet, is de gemeente van plan om handhavend om te treden en het natuurgebied te doen herstellen? 
  7. Indien de gemeente wel een omgevingsvergunning heeft verleend, kan het college aangeven op welke gronden en met welke motivering een dergelijke vergunning is afgegeven?
  8. Deelt het college de mening van D66 dat omwonenden en de gemeenteraad hadden moeten worden ingelicht en betrokken bij de door Natuurmonumenten uitgevoerde “sanering”?
  9. Deelt het college de mening van D66 dat de door Natuurmonumenten gekozen oplossing ruimtelijk onaanvaardbaar is op deze locatie?

Nanne Roosenschoon
Fractie D66

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
D66
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief