WIJDEMEERSE WEBKRANT
Hoe zit het met de Dobber?
Kortenhoef, wo 20 april 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Gisteravond kwam DorpsBelangen bijeen om de raadsagenda te bespreken en om zich te buigen over de stand van zaken met betrekking tot De Dobber in Kortenhoef.

Met de raadsagenda was men snel klaar. De Dobber kreeg de meeste en langdurige aandacht van de aanwezigen. Joop Glijn leidde de discussie in met een uitgebreid overzicht van de historie van Dorpshuis De Dobber in betere tijden.

Weggewaaid

Hij begon begin jaren 70, toen er een houten gebouwtje op het zand langs de Hoflaan bij de Kikkervijver dienst deed als dorpshuis. Tijdens een zware westerstorm waaide het dak er vanaf, waardoor Kortenhoef zonder dorpshuis kwam te zitten. Het gemeentebestuur van 's-Graveland besloot om een nieuw dorpshuis te bouwen op de plek waar nu de binnenring van de Meenthof staat. De bewoners spaarden dubbeltjes en kwartjes en brachten zo het ontbrekende bedrag op om met de bouw te kunnen beginnen. Het nieuwe dorpshuis kreeg de naam "De Dobber".


Een luchtfoto van winkelcentrum de Meenthof, nadat de Dobber gebouwd was.
Rechts de Kerklaan, links de Dodaarslaan, onderin de Spar die inmiddels Jumbo is.
De binnenring van het centrum is nog niet gebouwd.
Rechts van het midden van de foto staat een groot complex, De Dobber.

In de eerste Dobber werd heel veel georganiseerd. Ook televisieuitzendingen kwamen uit de Dobber en het dorpshuis was het thuis van veel grote en kleine verenigingen, die alle ruimte hadden in meerdere zalen. Namen uit die tijd zijn Wiep van Dalen, Hans Ververs en Pietje Raven, de groenteherder. De exploitatie was altijd een moeilijk verhaal, maar de gemeente 's-Graveland sprong bij.

Eind jaren 80 ontstond het idee om de Meenthof te revitaliseren. Er moest een binnenring met winkels en appartementen komen. Geïntegreerd in die binnenring zou een nieuwe Dobber verrijzen. Omdat de Stichting de Dobber eigenaar was van de grond waar de oude Dobber op stond, konden er forse eisen gesteld worden aan de inrichting en uitrusting van de nieuwe Dobber. Een uitschuifbare tribune, een dure geluidsinstallatie en een eerste klas keukeninrichting waren daar onderdeel van. Op 12 september 1997 was het zover. De nieuwe Dobber werd feestelijk geopend. Met de gemeente was afgesproken dat de Dobber geheel op eigen benen zou staan.

De nieuwe Dobber leidde toch een moeizaam bestaan. De exploitatie was niet sluitend te krijgen. De gemeente moest toch bijspringen. Op 23 september 1999 gaf het Dobberbestuur de strijd op. Het dorpshuis werd teruggegeven aan de gemeente 's-Graveland.

Commerciële beheerder

De gemeente zocht een commerciële beheerder voor het gebouw. Dat werd Hans Peet. Ook hem lukte het niet om de exploitatie rond te krijgen, ook al omdat verenigingen wegliepen vanwege de kosten van zaalhuur. Er ontstonden huurachterstanden en conflicten met de gemeente, die leidden tot rechtszaken. Na acht jaar stopten Hans en Gerda Peet met de Dobber. Op 4 januari 2008 begonnen Dick en Gerda Bergman vol goede moed aan de exploitatie van de Dobber. Op 19 september 2008 bleek het al weer mis te zijn. Er verscheen een advertentie waarin de Dobber voor 24.000 euro per jaar te huur werd aangeboden, naast een bedrag voor goodwill en inventaris van 250.000 euro.

Het doek viel

Op 17 november 2008 viel het doek. De gemeente kondigde aan dat Albert Heijn per 1 januari 2009 de exploitatie zou overnemen. De sociale functie zou in beperkte mate behouden blijven. In het persbericht van die datum wordt een voorschot genomen op verdwijnen van de Dobber. Er staat: "In het komende jaar willen AH en gemeente, in overleg met andere winkeliers op de Meenthof, de toekomst van De Dobber verder onderzoeken, met als doel om tot een goede en structurele oplossing te komen voor het opheffen van de tekorten. Daarbij is het uitgangspunt dat de locatie van De Dobber ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor het winkelcentrum en dat sociaal-culturele voorzieningen op enigerlei wijze voorhanden moeten blijven, echter niet persé op die plek."

Onduidelijk

Bij bestuur, fractie en de leden van DorpsBelangen heerste gisteren veel verwarring over de actuele stand van zaken met betrekking tot de Dobber. Vragen die onder andere opborrelden waren:

  • Is de Dobber verkocht aan Albert Heijn of niet?
  • Zo ja, wat was de opbrengst en wat is daar mee gedaan?
  • Zo nee, wat is de huidige taxatiewaarde van het gebouw als die mede gebruikt zou worden voor de bouw van een nieuwe Dobber? En wat is nu de huur per jaar voor het gebouw?
  • De huurperiode was voor vijf jaar. Die zijn voorbij. Loopt die huur nu nog? Hoe hoog is de huur?
  • Van wie is de inventaris? De tribune en de geluidsinstallatie?
  • Is in de plannen voor de revitalisatie van de Meenthof nog plaats voor een dorpshuis?

De aanwezigen wisten wel dat wethouder Lia Moote indertijd betrokken was bij de afspraken met Albert Heijn, maar wat er daarna gebeurde en wat nu de toestand is, was voor allen onduidelijk. Voorzover alle aanwezigen wisten was het onderwerp Dobber nooit meer ter sprake gekomen in de raad.

Wethouder Reijn

Ria Hennis, fractielid van DB, belde gisteren wethouder Theo Reijn om hem om opheldering te vragen. De wethouder verklaarde dat hij een intensief contact met AH en DSO (toneelvereniging) onderhoudt. Voor komende zomer moet hij eruit te zijn met de beide genoemde partijen. Daarna neemt het college een besluit over het al dan niet verkopen van de Dobber. Hij verwacht dat een besluit daarover genomen zal worden in de raad van juli of september.

Tegen eenzaamheid


Joop Glijn (Foto: Douwe van Essen)

Joop Glijn vroeg nadrukkelijk aandacht voor de sociale functie van een dorpshuis, juist nu de vergrijzing toe slaat. Hij noemde het belang van een dorpshuis op een centrale plek in Kortenhoef van groot belang, ook in de bestrijding van eenzaamheid. Hij wees erop dat in Nederhorst een Sociaal Centrum is geopend en dat in Loosdrecht de bibliotheek die functie vervult. In Kortenhoef is er volgens hem niets op dat vlak.

Dossier De Dobber

bron
WWK
foto
div.
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief