WIJDEMEERSE WEBKRANT
De Dobber gaat naar AH
Kortenhoef, ma 17 november 2008

Albert Heijn neemt de exploitatie van dorpshuis De Dobber over per 1 januari. De sociale functie blijft, de bar en het restaurant krijgen een ander karakter.

Dossier De Dobber

persbericht

Onderzoek naar toekomst Dobber

De gemeenteraad heeft op 4 november jongstleden besloten om, door middel van een quick-scan, te laten onderzoeken welke functies in sociaal cultureel centrum De Dobber in Kortenhoef passen.

De exploitatie van De Dobber is al jaren lang moeilijk sluitend te krijgen. Eventuele verkoop van De Dobber in 2010 werd door het college als dekkingsvoorstel ingebracht tijdens de begrotingsraad van 4 november jongstleden.

Per 1 januari 2009 neemt Albert Heijn (AH) de exploitatie van De Dobber daadwerkelijk over van de huidige exploitant. AH heeft daarbij aangegeven bereid te zijn om de sociaal-culturele voorzieningen voor Kortenhoef te behouden. De huidige functie van De Dobber blijft daarom overeind. Wel stopt AH op korte termijn met de bar- en restaurantfunctie van De Dobber. Onderzocht wordt of er voor het winkelend publiek een coffee-corner kan komen. Ook AH onderzoekt aan welke functies in De Dobber nog ruimte kan worden gegeven. Het faciliteren van feesten / bruiloften voor inwoners van Kortenhoef / Wijdemeren ligt daarbij voor de hand, het organiseren van commerciële optredens minder.

In het komende jaar willen AH en gemeente, in overleg met andere winkeliers op de Meenthof, de toekomst van De Dobber verder onderzoeken, met als doel om tot een goede en structurele oplossing te komen voor het opheffen van de tekorten. Daarbij is het uitgangspunt dat de locatie van De Dobber ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor het winkelcentrum en dat sociaal-culturele voorzieningen op enigerlei wijze voorhanden moeten blijven, echter niet persé op die plek.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
8 gr.
windkr. 2